Programujeme v jazyku PHP - Foreach

Lukáš Ďurjan  /  17. 08. 2003, 00:00

8. diel Programovania v PHP / V tejto časti môjho seriálu by sme sa mali naučiť používať novú vymoženosť systému PHP, ktorou je príkaz foreach. Príkaz foreach je príkaz, ktorý nám zabezpečuje zmenu premennej. To znamená, že ak si definujeme nejakú premennú, napríklad $x, je možné ju pomocou príkazu foreach transformovať napríklad do podoby $y. Z toho vyplýva, že príkaz foreach zabezpečí transformáciu premenných.

Všetko je to tvorené nasledujúcou syntaxou:

            <?
            $x = array(“Hello World !“);                //hodnota premennej $x
            foreach ($x as $y)                    //transformácia premennej $x na premenú $y
            {
            echo $y;
            }
            ?>

Je tiež možné použiť túto alternatívu syntaxe, ktorá je klasickým zápisom v PHP. Zápis je podobný ako pri príkaze IF.

            <?
            $x = array(“Hello world!“);
            foreach ($x as $y):                   //pri tejto syntaxi používame dvojbodku
            echo $y
            endforeach;                  //ukončenie príkazu foreach
            ?>

V prípade, že by sme pri priechode jednotlivými poľami chceli niektoré prvky poľa modifikovať, musíme vedieť aj to, aký majú dané prvky index.

Vtedy použijeme pozmenenú verziu príkazu foreach:

            <?
            $x = array(“Hello World !“);
            foreach ($x as $y => $z):
            echo $z;
            $x[$y] = 100;
            endforeach;
            ?>

Tak! Myslím, že túto lekciu, a s ňou aj príkaz foreach, máme za sebou. Už Vás čaká len minitest, ktorý bude taký jednoduchý, ako aj táto lekcia.MINITEST:

·        Na čoslúži príkaz foreach ?
·        Aká je alternatívna podoba príkazu foreach ?
·        Aká bude syntax pri pozmenenej verzii príkazu foreach ?        Pozor! Nabudúce pôjdeme na MySQL!

Neprehliadnite: