Národný zdravotnícky informačný systém dostáva kontúry

Tlačový servis  /  25. 08. 2011, 00:00

Na Ministerstve zdravotníctva SR začali konzultácie s dodávateľmi informačných systémov v zdravotníctve o ich prepojení v rámci projektu eHealth. Vývojári aplikácií v zdravotníctve postupne získajú kľúčové informácie pre napojenie ich systémov na vznikajúci Národný zdravotnícky informačný systém. Zdravotníci sa nebudú učiť používať nové programy, dôležité dáta po súhlase pacienta budú zobrazované v im známom softvéri.

Sekcia informatiky Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií zahájila informovanie dodávateľov informačných systémov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) v súvislosti so štartom projektu elektronického zdravotníctva – eHealth. Na stretnutí, ktoré sa konalo v uplynulých dňoch na Ministerstve zdravotníctva SR, získali úvodné technické informácie k budúcej integrácii medzi systémami poskytovateľov a Národným zdravotníckym informačným systémom (NZIS). Súčasťou prípravy bude aj certifikácia informačných systémov z hľadiska dátovej a funkčnej kompatibility ako aj bezpečnosti a ochrany dát.
„Základným princípom pri budovaní eHealth je, že zdravotnícki pracovníci budú naďalej využívať svoje súčasné programy. Tieto budú prepojené na centrálny Národný zdravotný informačný systém.  “ vysvetľuje Peter Kažík, generálny riaditeľ sekcie informatiky Ministerstva zdravotníctva SR. „Nové dôležité informácie, napríklad lieky predpísané pacientovi iným špecialistom budú po integrácii a certifikácii prístupné v systéme, na ktorý je lekár zvyknutý. Táto stratégia nám umožní nasadiť základné funkcionality eHealth v celoslovenskom rozsahu už v rokoch 2012-2013.“
Predkladané informácie následne umožnia dodávateľom IS PZS aktívne participovať na prepojení   ich softvéru  s Národným zdravotníckym informačným systémom. Súčasťou bude vývoj integrácie, testovanie integrácie, skúšobná prevádzka, certifikácia a podpora pri nasadzovaní systému do produkčnej prevádzky a alokovanie potrebných zdrojov. Všetky informácie zo stretnutia budú  dostupné na portáli www.ezdravotnictvo.sk aj poskytovateľom aplikácií, ktorí sa na stretnutí nezúčastnili.
 

Neprehliadnite: