Gemius prináša správu o stave internetu v balkánskom regióne

Tlačový servis  /  04. 08. 2011, 00:00

Gemius prináša správu o aktuálnom stave internetu v balkánskom regióne. Správa „It’s summer -let’s go south! Adria internet market overview“ obsahuje podrobné informácie o internetových trhoch Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska a Srbska, a zameriava sa predovšetkým na údaje o zložení internetových populácií týchto štátov, najpopulárnejších operačných systémoch, internetových prehliadačov a mobilných zariadení.

 

Správa „It’s summer – let’s go south!” bola pripravená na základe dát zozbieraných a analyzovaných agentúrou Gemius v spolupráci s partnerom Valicon (Chorvátsko a Slovinsko) a organizáciami ABC Srbija (Srbsko) a SOZZ (Slovinsko). Zdrojom informácií o socio-demografickom profile užívateľov internetu je štúdia gemiusAudience (v Slovinsku pod názvom MOSS-SOZZ). Údaje o súčasných trendoch v oblasti internetu pochádzajú z analytického nástroja gemiusTraffic. Tieto aktuálne informácie budú už čoskoro prezentované na špecializovaných stránkach gemiusRanking.

 

Najvyvinutejším z týchto trhov je Slovinsko, ktoré sa môže pochváliť najvyšším podielom užívateľov internetu vo veku 45-55 rokov (17%) a 55+ (14%) v internetovej populácii. V porovnaní s tým je napríklad v Chorvátsku podiel týchto užívateľov omnoho nižší (13% a 5%, na základe dát gemiusAudience). Pokiaľ sa jedná o podiel mužov a žien v internetovej populácii, tak v Bosne a Hercegovine a v Slovinsku prevažujú muži, oproti tomu v Chorvátsku sú obe pohlavia zastúpené rovnomerne.

 

Obr.1. Podiel zobrazení stránok, generovaných jednotlivými mobilnými zariadeniami v Slovinsku:

Zdroj: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius, 1.štvrťrok 2010 – 2. štvrťrok 2011.

 

V rebríčku najnavštevovanejších internetových stránok obsadil prvé miesto v Bosne a Hercegovine portál sarajevo-x.com (s dosahom 51,18%), ktorý získal svoju silnú pozíciu vďaka spolupráci s lokálnym blogom (blogger.ba, tretí najpopulárnejší web) a druhé miesto si drží inzertný portál pik.ba. Oproti tomu medzi tri najpopulárnejšie chorvátske a slovinské webové stránky patria iba informačné portály (net.hr, index.hr, tportal.hr a 24ur.com, siol.net, rtvslo.si).

Čo sa týka operačných systémov  používaných balkánskymi užívateľmi internetu, tak jednoznačne vedú Microsoft Windows, s rastúcou popularitou Windows 7. Medzi najpopulárnejšie internetové prehliadače používané užívateľmi internetu z bývalej Juhoslávie patrí Firefox a Internet Explorer, ale môžeme tu tiež pozorovať rýchly nárast zobrazení webových stránok generovaných Google Chrome a mobilnými prehliadačmi. V oblasti mobilných zariadení je jednotkou na chorvátskom trhu jednoznačne značka Apple, ktorá v poslednom mesiaci dosiahla takmer 68% všetkých zobrazení stránok pochádzajúcich z mobilných zariadení a tento podiel stále rastie. V Slovinsku víťazí Apple nad Nokiou už od začiatku roku 2010.

Neprehliadnite: