Architektúra SharePointu

Roman Hesteric  /  04. 08. 2011, 12:38

Architektúra SharePointu

Single SharePoint Server

SharePoint Server vyžaduje pripojenie k externej databáze, v ktorej sú uložené všetky dáta, vrátane súborov. SharePoint pracuje iba s Microsoft SQL Server [MS-SQL].  Je však možné inštalovať aj verziu, ktorá používa SQL Express. Táto konfigurácia je však odporúčaná len pre vývoj. Single SharePoint Server taktiež vyžaduje ASP.NET 3.5 spolu s IIS.  SharePoint autentifikuje používateľov pomocou služby Active Directory,  alebo iných  LDAP služieb, alebo pomcou „Form autentication“.
 

SharePoint farma

Skupinu serverov SharePointu je môžné spojené do „serverovej farmy“.  Rôzne servery môžu poskytovať rôzne roly. Skupiny  rolí môžu byť zdieľané jedeným servrom, alebo viacerými servermi farmy. Napríklad jeden server bude dedikovaný a bude sa venovať výhradne prehľadávanie obsahu na vytvorenie vyhľadávacieho indexu,  druhý sa bude venovať štandardným MOSS funkciám . Všetky servery vo farme však zdieľať spoločnú inštanciu databázového servera MS-SQL.

Požiadavky na systém

Serverový hardware:

Procesor 64-bit, so štyrmi jadrami
RAM
 • 8 GB pre vývojárov alebo pre plnohodnotné použitie
 • Aspoň 12 GB pre produkciu ako single server, alebo v serverovej farme
Pevný disk 80 GB na systémovom disku (v závislosti na výrobné prostredie v závislosti na veľkosti na požiadanie)

Serverový software:

Operačný systém
 • Windows Server 2008 SP2 (64-bit) Standard, Enterprise, Data Center, alebo Web Server
 • Windows Server 2008 (64-bit) R2 Standard, Enterprise, Data Center, alebo Web Server
 • Windows 7 (64-bit) or Windows Vista (64-bit) (na test a vývoj)
Databázový server
 • Microsoft SQL Server 2008 (64-bit) R2
 • Microsoft SQL Server 2008 (64-bit) -Service Pack 1 a Cumulative Update 2 (Reporting Integration vyžaduje Cumulative Update 8)
 • Microsoft SQL Server 2005 (64-bit) SP2

Klientsky softvér -podporované klientskej prehliadače:

 • Internet Explorer 7 alebo vyšší (plná podpora)
 • Mozilla Firefox 3.6 (podporované, s obmedzením)
 • Safari 4,04 (podporované, s obmedzením)
 • MS Office 2007, 2010

Webové aplikácie

wa

Webové aplikácie sú top- úrovňové  kontajnery pre obsah uložený v SharePointe. Je to aj  zvyčajne rozhranie, cez ktoré používateľ pracuje so SharePointom. Webová aplikácia je spojená s radom  zobrazení URL adresy, ktoré sú definované v  centrálnej administrácii. Tieto sú potom automaticky replikované do IIS konfigurácie. Rôzne webové aplikácie  sú na sebe nezávislé a spravujú svoje vlastné kolekcie lokalít – site collections.

Site Collections – kolekcie lokalít/webu
sc

Kolekcia lokalít/webov sa používa na zoskupovanie 'SharePoint webov. Každá webová aplikácia musí obvykle mať aspoň jednu kolekciu lokality/webu. Kolekcie webu môžu byť spojené s ich vlastnou content databázov, alebo môžu byť spojené s content databázov určenou pre webové aplikácie.

Servisné aplikácie
sa

Servisné aplikácie (SAS) poskytujú  funkcie pre ostatné webové aplikácie na webovej farme. Príkladom použitia sú služby na vyhľadávanie obsahu,  služby na indexovanie obsahu, služby na vtváranie a správu používateľských profilov, atď.

Centrálna administrácia
ca

Centrálna správa SharePointu (CA) je webová aplikácia, ktorá existuje maximálne pre jeden SharePoint server vo webovej farme. Táto aplikácia umožňuje centralizovanú správu všetkých webových a servisných aplikácií, vytvára a nastavuje kolekcie webov, vytvára a nastavuje používateľské profily, content databázy, atď .
 

Nabudúce: Stavebné prvky SharePointu

Neprehliadnite: