Obľúbené nástroje TradeOff Tools™ od APC boli opäť inovované

Tlačový servis  /  06. 07. 2011, 00:00

Spoločnosť APC by Schneider Electric, globálny líder v poskytovaní služieb integrovaného núdzového napájania a chladenia, predstavuje novú verziu svojho kalkulátora pre porovnanie efektívnosti UPS. Je dostupný ako súčasť ponúkaných nástrojov TradeOff Tools™, pričom ho rozširuje o nové funkcie.

 

Verejne dostupná, bezplatná a užívateľsky nenáročná webovská aplikácia je jednou z najobľúbenejších TradeOff Tools™ aplikácií od APC. Kalkulátor porovnáva efektívnosť dvoch UPS systémov a tiež demonštruje dopad každej UPS na úsporu energie vo firme a množstvo CO2 emisií.

 

Už v minulosti aplikácia umožňovala porovnávať dve odlišné, používateľom definované UPS, a to aj vrátane tých, ktorých výrobcom nie je APC. S použitím nových funkcií, aj keď s možnosťou oddelenej kontroly pre UPS pracujúcej s americkými a európskymi úrovňami napätia, a nárastom flexibility hodnoty na vstupe, pomáha pri vyberaní rozličných konfigurácií UPS.

 

Špecialitou kalkulátora je automatický prepočet lokálnych priemerných energetických nákladov (ako je uvedené na obrázku). Ak napríklad vyberieme Slovensko, výsledné náklady sú zobrazené v eurách.

 

 

UPS Efficiency Comparison Calculator, while operating

 

“Kalkulátor pre porovnanie efektívnosti UPS poskytuje rýchle a jednoduché možnosti porovnania dvoch nastavení UPS. Okrem toho tiež umožňuje kontrolovať paralelné konfigurácie UPS ako aj reduntantné systémy. Tento nástroj používa údaje o efektívnosti APC UPS zariadení a s niektorými parametrami na vstupe dokáže vykresliť krivku efektívnosti aj pre iné UPS systémy," povedal Attila Szarka, Senior Systems Engineer v APC od Schneider Electric. "Porovnaním kriviek je s pomocou pohyblivého kurzora možné jednoduchšie vypočítať ročné straty a operačné náklady pre dve UPS s užívateľsky definovanou úrovňou záťaže," dodal Attila Szarka.

 

Vlastnosti Kalkulátora pre porovnanie efektívnosti UPS (nové vlastnosti sú vyznačené symbolom *):

  • Porovnávané môžu byť ľubovolné UPS, vrátane produktov, ktoré nepochádzajú od APC. Porovnanie je založené na užívateľsky definovaných parametroch UPS

  • Graf efektívnosti podľa parametrov

  • Výpočet CO2 emisií a uhlíkovej stopy

  • Porovnanie ročnej straty vychádzajúcej z užívateľom definovanej úrovni záťaže

  • * UPS využívajúce americké a európske úrovne napätia môžu byť kontrolované oddelene

  • * Viac flexibilne nastaviteľných parametrov pomáha pri voľbe odlišných konfigurácií UPS

  • * Automatické kalkulácie lokálnych priemerných energetických nákladov pri voľbe krajiny inštalácie

 

Výsledky, ako efektívnosť UPS systémov a CO2 emisií založených na bežnej a užívateľom definovanej záťaži, sú zobrazené na grafe po aplikácii. Výsledné riešenie nie len, že pomáha užívateľovi pri práci s UPS v IT prostredí, ale tiež významne uľahčuje plánovanie, modelovanie a monitorovanie dátových centier.

 

Aplikáciu pre porovnanie UPS nájdete na adrese: http://www.apcmedia.com/salestools/WTOL-7GKS4S_R3_EN.swf.

Neprehliadnite: