Ako vznikal DeepNet v Diviackej Novej Vsi

Roman Lomnický  /  06. 08. 2003, 00:00

Už ste sa mohli oboznámiť s tým, že v Prievidzi úspešne funguje mikrovlnná sieť DeepNet. Ako ale vlastne celý projekt vznikol? Množstvo zaujímavostí z tohto článku Vás možno inšpiruje...

Väčšina z nás, vlastníkov počítačov, už veľmi dobre vie, že počítač, ktorý nie je pripojený či už do lokálnej siete alebo do internetu, nie je takpovediac „úplne využitý“. Veď ak bývajú viacerí, no stačia aj dvaja, kamaráti blízko seba, majú možnosť prepojiť svoje počítače do siete a dať im tak celkom nové možnosti využitia. Toto sme si uvedomili aj mi v Diviackej. (Tento článok je ale možné považovať aj za isté pokračovanie článku - Predstavujeme Deepnet - wi-fi sieť z Prievidze.)

V júni roku 2001 sme sa s kamarátom rozhodli, že si prepojíme svoje počítače, keďže bývame hneď vedľa seba. Nechcelo sa nám totiž behať s CD-RW kvôli pár súborom. A tak sme kúpili sieťové karty a kábel a išli sme na vec. Do políčka pre názov pracovnej skupiny sme zadali slovo „Deepnet“. Tu teda môžeme badať náznaky zrodu celého projektu. Takto vo dvojici sme fungovali vyše roka až do septembra 2002, keď sa k nám pridal ďalší kamarát – môj sused z druhej strany. Ako sa hovorí, s jedlom rastie chuť, a preto sme aj my chceli našu sieť rozšíriť. Chceli sme pripojiť aj kamaráta z druhého konca dediny. Lenže ako? Začali sme teda hľadať aj iné možnosti realizácie, pričom ako prvá nám napadla „mikrovlnka“. Vtedy sme už mali aj iné dôvody, prečo našu sieť rozšíriť...

Je jasné, akú politiku vedú Slovenské telekomunikácie v oblasti internetizácie Slovenska. Pre tých, ktorým to jasné nie je, poviem len jedno slovo na vysvetlenie – „zlú“. Neustále zvyšovanie cien za pripojenie do internetu, balamutenie zákazníkov pod zámienkou rôznych akcií, ktoré sa v konečnom dôsledku ukazujú ako zjavne nevýhodné pre koncového používateľa (viď. ISDN a jeho neustále sa zvyšujúce ceny za internet) nás donútilo konať. Preštudovali sme rôzne ponuky wireless zariadení, porovnali technické parametre a ceny a poďho na to!

V našom regióne pôsobí firma, ktorá za veľmi prijateľných cenových podmienok ponúka pripojenie do internetu prostredníctvom „mikrovlnky“ aj radovým spotrebiteľom. Takže sme už vedeli, akým spôsobom sa budeme do internetu pripájať. V tomto smere nám veľmi pomohli kamaráti s Prievidze, ktorí si v tom čase tiež plánovali vybudovať svoju bezdrôtovú sieť s hlavným zámerom pripájať sa bezdrôtovo do internetu. Sieť začali budovať síce až po nás, ale net mali skôr vďaka pružnosti niektorých jej účastníkov. Na tomto mieste je treba podotknúť, že naša sieť bola pre nás akousi skúšobnou, cvičnou sieťou. Tu sme si vlastne všetci overili v praxi, ako správne funguje wireless technika. Zariadenia sme zohnali v novembri 2002 po viactýždňovom premýšľaní a rozhodovaní sa. Rozhodnutie nakoniec vyznelo v prospech AP/Bridge Silver od firmy I-Tec. Toto zariadenie sa nám javilo cenovo najprijateľnejšie, no ako sme nakoniec zistili, cena nie je všetko.

Za deň „D“ možno označiť 9. november 2002, kedy prebehla inštalácia zariadení. V tento daždivý deň sme teda prepojili už existujúcu lan - sieť na jednom konci dediny s kamarátom na druhom konci. Neprebiehalo to však úplne bez problémov, čo sa dá pochopiť, keďže sme s podobnými vecami doposiaľ nemali žiadne praktické skúsenosti. Hlavný problém nebol ani tak s konfiguráciou zariadení (tú sme hravo zvládli), ako s nájdením vhodného miesta s kvalitným signálom. Keďže pršalo, bolo to o dosť sťažené. Nakoniec však všetko dobre dopadlo a sieť bola sfunkčnená.

Ako som už spomenul, začali sme so zariadeniami Silver od firmy I-Tec. No tieto boli známe svojou výrobnou chybou, keď nebolo možné použiť reset na zadnej strane prístroja a celé zariadenie sa stalo nekonfigurovateľné a teda nefunkčné. Táto chyba sa prejavila aj na našich zariadeniach a tak sme ich vymenili za všeobecne snáď najznámejšie WX-1590, ktoré vyrábajú viacerí výrobcovia (alebo lepšie povedané jeden, ktorý ich dodáva pod viacerými značkami...). S týmito AP už nemáme žiaden problém.

Ako funguje naša sieť?

Na rozdiel od DeepNet-u v Prievidzi, ktorý funguje na princípe jedného AP a klientov, ktorí sa naň pripájajú, my sme zvolili funkciu tzv. Bridge (mostu), ktorý sa nám zdal výhodnejší. Vzhľadom na to, že terajší účastníci siete ako aj tí , čo majú záujem v najbližšom čase do nej vstúpiť, sú roztrúsení po celej dedine a umiestniť jedno AP, na ktoré by sa všetci spájali je nemožné, museli sme prikročiť k tomuto riešeniu. Momentálne máme v sieti dve zariadenia v móde Bridge (Point-to-MultiPoint), ktoré navzájom veľmi dobre komunikujú, hoci mi to viacerí vyvracali, že to nepôjde a na tieto zariadenia sa spájajú účastníci, ktorí musia vlastniť tiež AP, ktoré ale nastavia do módu Point-to-Point s tým, že zadajú MAC adresu zariadenia, na ktoré sa chcú spojiť. Týmto sme ušetrili jedno AP, ktoré by sme museli v sieti mať navyše, ak by sme chceli použiť metódu AP/klienti ako je to v Prievidzi a vôbec vo väčšine prípadov. Ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že takýmto spôsobom prepojíme celé siete - to znamená, že ak sa viacerí dohodnú, urobia si sieť a zakúpia len jedno zariadenie - predstavuje to aj určitú finančnú úsporu.

Na začiatku celého projektu sa uvažovalo o prepojení DeepNet-u Prievidza a DeepNet-u Diviacka Nová Ves, čo sa zatiaľ nepodarilo zrealizovať. Nič však nie je stratené a časom sa snáď aj toto uskutoční. Je však ale treba v tomto smere vyriešiť nemálo problémov.

Roman Lomnický

Autor je člen redakcie internetového magazínu deepnet.sk.

DeepNet

Neprehliadnite: