Vo Francúzsku prevádzka Wi-Fi sietí bez licencií, ale aj tak s obmedzením

Roman Lomnický  /  08. 08. 2003, 00:00

Od piatku 25. 7. je Wi-Fi povolené na celom území Francúzska bez výnimky. Stačí urobiť iba jedno vyhlásenie a môžete prevádzkovať Wi-Fi sieť. Čo je ale dôležité, aj naďalej sa zachovávajú obmedzenia výkonu Wi-Fi zariadení.

Regulačný úrad telekomunikácií (ART) zverejnil nové opatrenie, ktoré má za cieľ nahradiť doteraz platné „Podmienky používania bezdrôtových sietí“ - uvádza to francúzsky 01net. Od 25. 7. nie je sprístupnenie Wi-Fi sietí verejnosti podriadenie schváleniu Ministerstvom obrany. Od 3. februára sa tento spôsob využíval v 58 depártmentoch a dnes sa tak deje na celom území Francúzska. Na spustenie súkromných bezdrôtových sietí (podniky,...) nie je treba podniknúť žiadne zvláštne kroky.

Kompetentný úrad ďalej upresňuje, že „operátori už viac nie sú viazaní obdržaním individuálnej licencie na vykonávanie ich činnosti“ ako tomu bolo doteraz. Stačí im urobiť jednoduché vyhlásenie na Regulačnom úrade telekomunikácií (ART). Opatrenie, ktoré vydal francúzsky úrad je v úplnej zhode so smernicou, ktorú prijala minulý rok Európska únia.

Potialto je všetko v poriadku a je dobré, že sa predpisy zjednocujú. Lenže ako ďalej francúzsky 01net píše, nie je to až také jednoduché a priaznivé pre používateľa. No a to je práve dôvod, prečo by mohol byť tento článok zaujímavý aj pre našich používateľov Wi-Fi sietí.

Úrad totiž aj naďalej zachováva obmedzenie výkonu Wi-Fi zariadení. Ako dôvod uvádza to, že tak chce zabrániť prípadnému rušeniu telekomunikačných zariadení používaných armádou (radary,...). V interiéri ako aj v exteriéri nesmie výkon prekročiť 100 mW (na frekvenciách 2400 až 2454 MHz). Tento strop sa znižuje na 10 mW na frekvenciách 2454 až 2483 MHz (len v exteriéri).

V praxi to znamená, že dosah vysielačov Wi-Fi zariadení je obmedzený na menej ako sto metrov. Takýto stav označujú združenia používateľov bezdrôtových zariadení za nevyhovujúci, pretože im bráni vo vybudovaní miestnych sietí. Naopak, obmedzenie výkonu vyhovuje majiteľom hotspotov. Len na vysvetlenie, tých 100 mW sa myslí na celé zariadenie vrátane antény, čo je ešte prísnejšie. Ešte vlani priaznivci bezdrôtových sietí vo Francúzsku verili, že sa podarí dojednať zvýšenie tohto obmedzenia až na 500 mW. Bol by to úspech, ale predsa len v Amerike je maximálny povolený výkon Wi-Fi zariadení až 1000 mW, teda desaťkrát viac ako vo Francúzsku. Úrad však odmietol o niečom takom vyjednávať odvolávajúc sa na skutočnosť, že toto obmedzenie je zakotvené v smernici, ktorú prijala Európska únia.

U nás sa už tiež uplatňujú obmedzenia výkonu bezdrôtových zariadení. Neviem presne, či v takomto rozsahu, ale ak by to malo byť aj u nás tak, že zariadenie má mať dosah menší ako 100 metrov, tak sa potom máme naozaj na čo tešiť... :-(

Článok si prečítate aj na deepnet.sk.

Neprehliadnite: