Localnet v Bratislave - mikrovlnná sieť

Julo Babiak  /  11. 08. 2003, 00:00

V Bratislave sa prevádzkuje asi najviac mikrovlnných sietí vo voľnom pásme 2,4 GHz , väčšinou sú prevádzkované firmami, stačí spomenúť Nextru, Netlab Plus, Slovanet, Euroweb a ďalšie väčšie či menšie verejné siete. Popritom sa však objavujú aj nové neverejné siete, jednou z nich je aj Localnet. Jej prevádzkovateľ, ktorého nickname je SI, nám svoju sieť predstavil a ako jeden z mála nám poskytol aj presnú topológiu.

Neverejná sieť Localnet je alternatívnou sieťou, ktorá poskytuje pripojenie do Internetu pre obyvateľov Bratislavy v častiach Vrakuňa, Petržalka a Karlova Ves. Mikrovlnnú sieť si zrealizovala uzavretá skupina používateľov - kamarátov, ktorí kvôli vysokým finančným nákladom zanechali dial-up pripojenie a dohodli sa, že spoločne vytvoria vlastnú mikrovlnnú sieť, cez ktorú budú pripojení do Internetu.

História siete a servera Localnet.sk
SI: "Keďže jedného dňa ma omrzel Dial-up, zašiel som sa popýtať na mikrovlnné pripojenie, ktoré som videl ako jedinú alternatívu online pripojenia, kedže digitálna pevná linka by vyšla príliš draho. Hneď u prvého poskytovateľa som sa dozvedel všetko, čo bolo potrebné. Riešenie bolo drahé, ale v baráku sme boli viacerí, takže sme sa na to poskladali. Ja som už predtým mal server, takže som ho hneď zapojil a všetko bolo odvtedy online. Ďalej to už bolo len o upgrade servera, ktorému som dosť pravidelne inovoval hardware. Vlani sa mi ozvali aj kamoši z iných častí Bratislavy a chceli sa pripojiť, tak sme začali stavať mikrovlnné spoje, najprv do Petržalky a potom na Dlhé diely. V týchto lokalitách máme aj prístupové AP-čka."

Topológia siete
SI poskytol obrázok s kvázi topológiou (dôležité je, aby ste vedeli, kde sú uzly):Od 6. septembra 2002 bola spustená do prevádzky mikrovlnná linka na Žitavskú. Odtiaľ je linka do Petržalky na Strečniansku, kde je prístupové AP-čko so 180° sektorom na východ). 27. septembra 2002 bola spravená mikrovlnná linka na Silvánsku v Karlovej Vsi, kde je tiež prístupové AP-čko s všesmerovou anténou. A napokon 30. septembra 2002 sme pripojili aj Holíčsku v Petržalke, kde je taktiež prístupové AP-čko so všesmerovou anténou.

Kto sa pripojil?
„Pripojiť sa mohol ktokoľvek, kto od seba priamo videl na jeden z prístupových bodov, musel si ale zabezpečiť potrebný hardware na svojej strane a pokiaľ bolo treba, tak aj na strane prístupového bodu. Pripojil sa aj ten, ktorý priamo nevidel na žiadny prístupový bod, ak si zabezpečil retranslačný bod a aj potrebné zariadenia. Na zriadenie sme potrebovali vhodné MW zariadenia, antény, príslušné káble, konektory a pod."

Mesačné náklady:
V súčasnosti sa mesačne platí za pripojenie 1100,- Sk s DPH na jedného používateľa.

Služby:
“Všetko je na OS Linux, funguje mail, zvonka webmail, zvnútra aj POP3 a IMAP, ďalej web server a ssh.”

Vyťaženosť a kapacity:“Vyťaženosť Internetovej linky je vyznačená na grafe, rýchlosť konektivity pre konkrétneho klienta je však závislá na lokalite, odkiaľ sa pripája. Momentálne je pripojených 10 klientov. Máme definované niektoré pravidlá, ktoré treba dodržať.“

Monitoring:
„Sledovanie stavu siete a jej jednotlivých prvkov mám spravené vo webovom prostredí. Presnú topológiu siete nájdete na localnet.sk" (Mapa siete a jej prevádzkový stav - na prihlásenie použite ako meno aj heslo guest)


Pre ďaľšie informácie o sieti Localnet napíšte na si@pieskovisko.sk.

Ďakujem SI-mu za poskytnuté informácie.

Neprehliadnite: