Ericsson oznámil finančné výsledky za 1.kvartál

Tlačový servis  /  27. 04. 2011, 00:00

„Celkové kvartálne tržby narástli medziročne o 17% a to hlavne vďaka silnému dopytu po mobilných širokopásmových službách a predovšetkým po multi-štandardnej rádiovej základňovej stanici RBS 600,“ povedal Hans Vestberg, Prezident a CEO spoločnosti Ericsson (NASDAQ:ERIC).

 

Tržby za porovnateľné jednotky, upravené podľa kurzových zmien a hedgingu, narástli medziročne o 25%. Čistý zisk sa zvýšil zo SEK 1,3 mld. na SEK 4,1 mld., vďaka nárastu ziskovosti v divízii Siete (Networks). Kvartálny cash flow bol na hodnote SEK -2,9 (2,3) mld., čo bolo spôsobené vyšším objemom rozpracovaných projektov v regiónoch a nárastom výroby.

 

Celkové tržby rástli vďaka divízii Siete, kde príjmy rástli medziročne o 35%, s EBITA maržou na hodnote 20%. Výsledkom silného dopytu po mobilných širokopásmových službách bol fakt, že päť z desiatich regiónov zaznamenalo medziročný nárast. Výrazne silný nárast bol zaznamenaný v krajinách ako USA, India, Japonsko, Kórea a Rusko. V Číne pretrvával rastúci záujem o 2G.

 

Tržby divízie Globálne služby (Global Services) poklesli medziročne o 4%, predovšetkým kvôli vplyvu výmenného kurzu. V miestnych menách bol v divízii Profesionálne služby (Professional Services) zaznamenaný nárast o 3%. EBITA marža poklesla kvartálne na 7%, a to predovšetkým kvôli nižšej ziskovosti divízie Budovanie siete (Network Rollout). Tržby divízie Riadené služby (Managed Services) zostali vyrovnané, v porovnaní s prvým kvartálom roku 2010, ale medziročne narástli o 11% v miestnych menách vďaka množstvu nových menších kontraktov.


Tržby divízie Multimédiá boli medziročne vyrovnané, zatiaľ čo EBITA marža poklesla na -7%, predovšetkým kvôli produktovému mixu.


Naše spoločné podniky zaznamenali nestále výkony. Sony Ericsson prispel ziskom pred zdanením v hodnote SEK 0,1 mld., zatiaľ čo strata ST-Ericssonu dosiahla hodnotu SEK -0,6 mld.

 

Tržby v prvom kvartáli nepocítili vplyv zničujúceho zemetrasenia a vĺn cunami v Japonsku. Náš globálny dodávateľský reťazec komponentov je čiastočne závislý na Japonsku a predpokladáme, že nastanú omeškania v dodávkach niektorých produktov. Urobili sme viaceré opatrenia, aby sme zmiernili dôsledky tejto situácie a minimalizovali tak vplyvy na našich zákazníkov. Tieto opatrenia smerovali k nájdeniu a integrácii alternatívnych komponentov do portfólia našich produktov, ako aj k zvýšeniu objemov produktov z náhradných dodávateľských zdrojov.

 

Dopad tejto katastrofy bude závisieť aj od toho, ako rýchlo sa Japonsko dokáže po nej zotaviť. Podľa našich odhadov však budeme schopní dodať väčšinu produktov pred koncom tretieho kvartálu 2011.

V priebehu roka 2010 sa nám darilo naďalej rozširovať svoj podiel na trhu 3G a minimálne sme si udržali viac ako 50% podiel na trhu 4G/LTE. Aj keď siete GSM budú fungovať ešte mnoho rokov, veľký objem investícií sa bude presúvať do 3G/WCDMA a 4G/LTE. V poskytovaní služieb sme svoj podiel na trhu zvýšili a zostávame v tejto oblasti lídrom odvetvia,“ uzaviera Hans Vestberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvý kvartál

Štvrtý kvartál

SEK b.

20111)

20102)

Zmena

20102)

Zmena

Čisté tržby

53.0

45.1

17%

62.8

-16%

Hrubá marža

38.5%

38.5%

-

36.6%

-

EBITA marža okrem SP

14.1%

12.8%

-

15.3%

-

Prevádzkové výnosy okrem SP

6.3

4.5

39%

8.4

-25%

Prevádzková marža okrem SP

11.9%

10.1%

-

13.4%

-

Podiel Ericssonu na zisku v SP

-0.5

-0.3

-

-0.3

-

Príjem pred zdanením

5.8

4.1

41%

7.8

-26%

Čistý príjem

4.1

1.3

220%

4.4

-7%

Zriedený zisk na akciu, SEK

1.27

0.39

-

1.34

-

Zriedený zisk na akciu, bez amortizácií a odpisov
nadobudnutých nehmotných aktív, SEK

1.52

0.87

75%

1.65

-8%

Upravené prevádzkové cash flow3)

-2.1

3.0

-

16.2

-

Cash flow z prevádzkových činností

-2.9

2.3

-

15.2

-

 

1)  Všetky čísla za rok 2011 zahŕňajú náklady na reštrukturalizáciu.

2)  Všetky čísla za rok 2010, okrem zisku na akciu (EPS), čistého príjmu a cash flow z prevádzkových činností, sú uvedené bez nákladov na reštrukturalizáciu. Viac informácií je uvedených v časti o reštrukturalizácii kapitoly Finančné výsledky a dodatočné informácie.

3)  Cash flow z prevádzkových činností, vynímajúc hotovostné výdavky, ktoré boli poskytnuté na reštrukturalizáciu.

Neprehliadnite: