Alitalia riadi servis lietadiel pomocou IFS Aplikácií

Tlačový servis  /  21. 04. 2011, 00:00

Alitalia Maintenance Systems (AMS), významná spoločnosť zaoberajúca sa údržbou, servisom a generálnymi opravami motorov lietadiel, sa rozhodla pre implementáciu podnikového riešenia IFS Aplikácie. Kontrakt v hodnote viac ako 1 milión EUR má priniesť optimalizáciu procesov a skrátenie trvania obrátky.

 

Hlavným prínosom IFS Aplikácií bude pre spoločnosť AMS presná dokumentácia všetkých procesov a pracovných činností a ich optimalizácia. Do konca roku 2011 budú do systému ERP plne integrované aj procesy z oblasti pravidelného aj operatívneho servisu a opráv (Maintanance, repair and operations – MRO), čo skráti trvanie obrátky a zefektívni plánovanie údržby a náhradných dielov. Vďaka previazanosti s ostatnými modulmi systému ERP, predovšetkým s modulom na riadenie ľudských zdrojov, dodávateľského reťazca a financií, celý systém navyše umožní jednoduché prideľovanie zdrojov, materiálov aj časových rámcov a všetko ukáže v súvislostiach s nákladmi.

„IFS Aplikácie predstavujú okrem výkonného a efektívneho nástroja na riadenie podnikových procesov taktiež to najlepšie riešenie na riadenie údržby. Vďaka prepracovanému konceptu pružnej implementácie je možné toto riešenie zaviesť skutočne rýchlo a realizovať tak plánovanú stratégiu rastu našej spoločnosti. Veľký dojem na nás urobili aj bohaté skúsenosti spoločnosti IFS v danom odvetví a vysoká úroveň kompetencie, ktorú preukázali konzultanti IFS v oblasti letectva a obrany, a najmä potom v procesoch generálnych opráv motorov,“ hovorí Giancarlo Rago, vedúci oddelenia nákupov a IT spoločnosti AMS.

Letecký priemysel a obrana sú jedným z cieľových trhových segmentov IFS. IFS Aplikácie poskytujú štandardné riešenia založené na tých najlepších komponentoch a podporujú logistiku založenú na výkone (Performance-Based Logistics, PBL), logistiku dodávateľov (Contractor Logistics Support, CLS), programy pre operátorov vozového parku a taktiež riešenia pre údržbu, opravy a generálne opravy (MRO) v segmente obrany, správu majetku a vozového parku, riadenie dodávateľského reťazca a riadenie životného cyklu výrobkov.

V Českej republike a na Slovensku medzi najvýznamnejších zákazníkov IFS patria napr. spoločnosti TOSHULIN, ZAT, BONATRANS alebo I.D.C. Holding. Celosvetovo sa potom k zákazníkom spoločnosti IFS radia napríklad Armáda Spojených štátov amerických a Veliteľstvo zásobovania USAF (AFMC), britská armáda a námorníctvo alebo nórske námorníctvo a letectvo, rovnako ako konzorcium Eurofighter. Z komerčných dielní MRO a poskytovateľov služieb sú to Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, K&L Microwave, Hawker Pacific, Ensign Bickford, Todd Pacific Shipyards a Lufthansa Technik Qantas (LTQ, predtým známa ako Jet Turbine Systems). IFS navyše poskytuje riešenie pre pôvodných výrobcov zariadení (OEM), ako napr. General Dynamics, Lockheed Martin, BAE SYSTEMS, Saab a GE Aircraft Engines.

Neprehliadnite: