Projekt SKfree.net (od A po Z)

Julo Babiak  /  28. 07. 2003, 00:00

Zdá sa, že na Slovensku je situácia s Internetom naozaj v štádiu, kedy protesty a petičné akcie sú k ničomu, vláda a prezident zjavne nemajú záujem niečo pre dobro veci urobiť a tak je potrebné pričiniť sa o jeho rozvoj prostredníctvom aj budovania alternatívnych sietí. Takýmto príkladom je aj projekt Skfree.net. Odpovede na naše otázky nám poskytol Milan Gacík - jeden z koordinátorov projektu SKFREE.

Čo je to projekt SKfree.net?
SKfree.net je projekt neziskovej širokopásmovej siete v Slovenskej republike. Sieť SKfree je globálna broadband sieť, ktorú prevádzkujú súkromné osoby. Jej základnými kameňmi sú prípojné body (node), pričom takýto node je spojený najmenej s ďalšími dvoma bodmi a tvorí tak článok siete, po ktorej je možné posielať TCP/IP pakety z ľubovolného bodu na iný bod. Každý node môže pripájať do siete podľa vlastného uváženia ďalšie subjekty (koncových používateľov = pointy), ktoré samy tvoria koncové listy siete.

Je to verejná sieť?
Nie sme verejná telekomunikačná sieť, sme skôr komunitná sieť, pretože pojem verejná sieť je špecifikovaná ako sieť, kde nikto nie je vylúčený z možnosti pripojenia, čo u nás neplatí doslovne, pretože u nás dochádza k pripojeniu len členov SKFREE. Týmto spôsobom nemusíme platiť telekomunikačnú licenciu, pretože naša sieť je komunitná.

Aká je história Vášho projektu?
Siete ako také začali vznikať už od roku 2000, prakticky s rozvojom technológie WiFi a jej možnosťami na prekonanie problematického úseku poslednej míle, kde totálny monopol ST nežiadúcim spôsobom deformuje slovenský trh. Štart SKFREE pod hlavičkou SKFREE.net začal oficiálne od 1.1.2003, kedy funguje aj naša projektová stránka www.skfree.net. Tento rok sa nesie hlavne v znamení budovania, rozširovania a prepájania nezávislých komunitných sietí.

Kam až siaha sieť SKfree?
Sieť SKfree tvoria lokálne siete každá riadená nezávisle, ktoré dodržiavajú spoločné princípy a zámery, pričom naša sieť siaha od Bratislavy až po Michalovce. Aktuálne pokrytie je na mapke, o konkrétnych lokálnych sieťach sa viac dočítate tu.Aké možnosti majú u Vás domáci záujemcovia o Internetové pripojenie?
Projekt SKfree.net dáva domácim používateľom zaujímavé možnosti, ako si vybudovať a prevádzkovať vlastnú sieť, pričom na náklady na internetovú konektivitu sa skladáme princípom prispej a použi. Okrem iného má naša sieť charakter rozľahlej výskumnej platformy, na ktorej je možné testovať najnovšie služby a protokoly v reálnej prevádzke (napr. Ipv6).

Predsa len, keď záujemca nechce prevádzkovať vlastnú sieť, ale chce sa len pripojiť a využívať Internet. Čo má urobiť?
Záujemca o pripojenie má v podstate dve základné možnosti, akým spôsobom sa pripojí k sieti SKfree. Jeho prvé kroky by mali smerovať na stránku www.skfree.net, kde si v sekcii Lokálne siete môže zistiť, či už v danom regióne nejaká sieť s hlavičkou SKfree.xxx existuje. V prípade, že áno, je vhodné, aby kontaktoval lokálneho koordinátora, ktorý mu pomôže zodpovedať technické a administratívne otázky.

V druhom prípade?
V druhom prípade je spomínaná možnosť, že chce lokálnu sieť stavať sám. Požiada SKfree o pridelenie IP rozsahu a v diskusii a na stránkach získa potrebné know-how. Samozrejme poskytujeme bezplatnú technickú podporu a poradenstvo. Je tiež vhodné získať v diskusii prehľad, či už v danom regióne neexistuje viac záujemcov a pripojenie a budovať sieť spoločne.

Za koľko peňazí sa dá teda pripojiť?
Ceny za pripojenie určujú prevádzkovatelia lokálnych Internetových brán (iGW), takže náklady závisia od lokálnej ceny za internetovú konektivitu. Niektoré siete poskytujú 32kb pásmo zdarma (pre Warchalking), inde sú ceny za 32kb linku sú od 300 Sk do 1000 Sk paušál mesačne.

Cena je teda len paušálna alebo sú aj rátané programy podľa dĺžky pripojenia alebo podľa objemu prenesených dát?
Cena je všade paušálna, s trvalým neobmedzeným pripojením na Internet, niektoré siete obmedzujú použitie P2P v prípade nadmerného zneužívania, ale všetko závisí od lokálneho prevádzkovateľa.Aké výhody poskytujú siete združené v SKfree projekte klientom oproti ostatným poskytovateľom?
Slovo free v tomto prípade samozrejme neznamená, že pripojenie na Internet je zadarmo, ale Freedom, čo je sloboda. SKFree.Net Vám ponúka slobodnú voľbu, cez koho, ako a s kým sa pripojíte, na rozdiel od komerčnej ISP, ktorá veľký priestor pri podpise zmluvy neposkytuje.

Sieť SKfree má mnoho benefitov, ale voľnosť neznamená, že nič neplatíte. Všetko závisí na lokálnej sieti a saturácii lokálnej ponuky. Je nutné si priznať, že "zadarmo ani kura nehrabe" a ak niekto konektivitu nakupuje, len ťažko ju môže na druhej strane dávať zdarma.

SKfree.Net je nezávislá širokopásmová komunikačná sieť, tvorená, budovaná a spravovaná svojimi členmi a určená len pre ich použitie za ich vlastné peniaze. Výhoda SKfree.Net je, že za transfer konektivity sa neplatí, pričom máte právo pripojiť na hociktorú iGW (Internet Gateway).

Mnoho našich členov používa SKfree ako komunikačný prostriedok, pričom nemusia byť vôbec pripojení k Internetu a platiť za internetovú konektivitu, pretože prenos v rámci siete je free. iGW samozrejme poskytujú konektivitu s minimálnym ziskom slúžiacim na pokrytie prevádzkových nákladov.

Samozrejme niektorí členovia SKfree poskytujú roaming členom SKfree zdarma, napr. ak prídete do Bratislavy alebo Tatier (Nová Lesná), môžete určitou rýchlosťou (napr. 32kb) surfovať zdarma.

Oproti komerčnému ISP má táto sieť množstvo predností, napr. podobne ako OPEN-SOURCE software oproti uzavretému software. SKfree budujú a prevádzkujú nadšenci, takže v sieti môžete testovať a prevádzkovať služby, ktoré ešte na Slovensku len začínajú alebo vôbec nie sú. Príkladom je napríklad HOTSPOT, kde napr. EUROTEL a ST sú so svojimi hotspotmi až za nami, pretože prvé hotspoty v SKfree fungovali už v máji 2003 (Tatry, Bratislava).

Aké dátové rýchlosti sú možné?
Maximálna prenosová rýchlosť WiFi je daná použitou technológiou, tzn. 11Mb/s – 54 Mb/s, čo znamená, že dátový rýchlosť v rámci našej siete je dostatočná pre poskytnutie akejkoľvek dátovej rýchlosti, pokiaľ je ju možné zaplatiť. V rámci optických pojítok na báze RONJA je prenosová rýchlosť 10Mb/s full duplex.

Koľko domácich klientov máte pripojených?
Nevedieme celkový prehľad pripojených klientov, ale počet aktívnych členov SKFREE je viac ako 600, pričom napr. jeden člen v SKFREE v SNV poskytuje pripojenie napr. viac ako 150 domácim klientom, takže celkový počet nodov (koncových uzlov) môže byť celkom zaujímavé číslo.

Aká je celková rýchlosť konektivity siete do SIX-u?
Sieť SKfree je prevádzkovaná ako množstvo lokálnych sietí, čo znamená, že pripojenie do SIX-u zabezpečujú dodávatelia konektivity pre lokálne iGW. Sieť SKfree nemá vlastné pripojenie do SIX-u, pretože jeho existencia je podmienená fungovaním autonómneho systému AS, ktorý v našich podmienkach nemá zmysel prevádzkovať.

Viete nám aspoň načrtnúť topológiu Vašej siete?
Topológia siete je najčastejšie stromová, pričom sa snažíme o budovanie kruhovej topológie s automatickým zálohovaním liniek, pre dynamické routovanie je použitá zebra a OSPF.

Aké technológie používate v sieti?
SKfree je čiastočne aj testovacia a výskumná sieť, takže je možné sa stretnúť s veľkým množstvom nových technológií, od WiFi cez optické pojítka na báze RONJE, až po rôzne domáce bastle pre prenos signálu, pričom napríklad pre prenos informácie sa používa technológia pre prenos vo viditeľnej časti spektra, ktorá nie je a nebude nikdy licencovaná.

Na záver, kde Vás nájdeme?
SKfree začína progresívne riešiť problém, za ktorý už bojuje aj Vaše združenie Internet pre všetkých, najmä prostredníctvom Inet.sk. Nakoľko monopol ST podľa nás nie je možné zlomiť len pomocou nič neriešiacich petícií a tlaku na politické strany, rozhodli sme sa o boj ekonomický v rámci budovania otvorenej siete. Informácie o projekte nájdete na www.skfree.net, kde sa snažíme o prezentáciu projektu, testovanie hardwaru a pomoc všetkým, ktorých už prestalo baviť platiť horibilné sumy za dial-up pripojenie.

Ďakujem za rozhovor.

Neprehliadnite: