HP uľahčuje optimalizáciu využívania energetických zdrojov vo firmách

Tlačový servis  /  31. 03. 2011, 00:00

Spoločnosť HP predstavila nový spôsob, ako môžu zákazníci optimalizovať spotrebu energie a obmedzovať emisie využitím stratégie pre dlhodobo udržateľnú prevádzku.

 

Riešenie HP Energy and Sustainability Management (ESM) kombinuje stratégiu, plán vývoja a návrhy implementácie pre transformáciu používania energetických a prírodných zdrojov v podnikoch, optimalizáciu správy procesov a vyššiu efektivitu obchodných modelov.

„Ak majú byť naše stratégie pre nakladanie s energiou a udržateľnosťou úspešné, potrebujeme presne identifikovať naše ciele a podnikové procesy potrebné k úspore zdrojov a obmedzovaniu dopadu na životné prostredie,“ povedal Kevin Gould, viceprezident pre výskum a vývoj a riaditeľ pre udržateľnosť v spoločnosti Avaya. „Spolupráca so spoločnosťou HP a jej partnerom Hara nám umožňuje efektívne integrovať všetky zložky plánu energetickej udržateľnosti, ktoré majú pozitívny dopad na naše finančné výsledky a umožňujú nám rozumne využívať prírodné zdroje.“

Riešenie HP Energy and Sustainability Management

Riešenie HP ESM obsahuje nové technológie, ktoré zákazníkom pomôžu:

  • Zvýšiť energetické a finančné úspory: Klienti dostanú vývojový plán s pokynmi pre dosiahnutie krátkodobej aj dlhodobej úspory energie a nákladov, definujú tiež strategické projekty pre rozhodovanie o tom kedy, kde a ako každý z projektov implementovať.

  • Transformovať efektivitu nakladania s energiou a zdrojmi: Monitorovanie, meranie a analýza efektivity nakladania so zdrojmi a emisiami skleníkových plynov presne odhalia, kde a ako klienti presadzujú udržateľnosť. Vďaka tomu môžu zákazníci dosiahnuť väčšiu efektivity nakladania so zdrojmi a finančné úspory.

  • Zladiť postupy v oblasti udržateľnosti s podnikateľskými cieľmi: Konzultanti HP pomôžu zákazníkom prostredníctvom workshopov pochopiť, ako najlepšie zladiť ciele z hľadiska využívania energie a udržateľnosti s potrebami firmy. To im pomôže dosiahnuť väčšiu efektivitu pri využívaní energie a zdrojov, a pritom splniť ciele v oblasti emisií a nakladania s odpadmi.

  • Realizovať energetickú účinnosť na celopodnikovej úrovni: Klienti spolupracujú s HP na identifikácii príležitostí pre energetickú optimalizáciu budov, technológií, dodávateľských reťazcov a ďalších zložiek, v ktorých možno transparentným sprístupnením dát o využití energie presadiť „kultúrnu“ zmenu. Prístup k presným informáciám a procesom potrebným na splnenie cieľov pre využitie energie umožňuje zákazníkom získať väčšiu kontrolu nad využitím energie a zdrojov.

„Pre získanie vyššej obchodnej hodnoty potrebujú klienti lepší analytický náhľad do svojich energetických a prírodných zdrojov. Potrebujú byť schopní nezaujato posúdiť svoju aktuálnu situáciu a ciele, a potom definovať transformačný plán pre úsporu zdrojov a reinvestovanie do rastu,“ povedal Jay Allardyce, riaditeľ rastových iniciatív v oblasti energie a udržateľnosti v divízii HP Enterprise Business. „HP pomáha zákazníkom optimalizovať ich energetické zdroje a identifikovať prípadné riziko spojením odbornosti v oblasti poradenstva, inovácií a technológií so sieťou partnerov.“

Otvorený prístup k partnerstvu

V záujme kvalitnejších riešení spolupracuje HP so sieťou partnerov ESM, ktorí doplňujú ich služby, sú schopní posúdiť ekologický dopad prevádzok zákazníka a vyvinúť optimálne postupy pre lepšie využitie zdrojov.

„Zákazníci hľadajú riešenie pre optimalizáciu udržateľnosti nakladania s energiou v rámci celej firmy,“ povedal Amit Chatterjee, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Hara. „Kombinácia našich riešení pre správu dopadu na životné prostredie s riešeniami spoločnosti HP poskytuje klientom špičkový, komplexný prístup k identifikácii, prioritizácii a praktickej realizácii stratégií úspory energie a zdrojov, čo prináša finančnú úsporu a zníženie rizík na minimum.“

Riešenie HP ESM v celosvetovom meradle dodáva divízia HP Technology Services. Ich ceny sa líšia podľa miesta a implementácie. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webe www.hp.com/services/esm.

Riešenie HP ESM pomôže podnikom a štátnym úradom s realizáciou Instant-On Enterprise, ktorá umožňuje lepšie využívať technológie pri rôznorodej spolupráci so zákazníkmi, zamestnancami, partnermi a občanmi.

Neprehliadnite: