ZyXEL ponúka širokú škálu produktov a riešení vyhovujúcich protokolu IPv6

Tlačový servis  /  31. 03. 2011, 00:00

ZyXEL Communications, popredná svetová spoločnosť v odbore sieťových technológií, ktorá ponúka inovatívne a spoľahlivé internetové riešenia pre široké spektrum zákazníkov – od poskytovateľov telekomunikačných služieb cez malé a stredné podniky, až po domácich používateľov – dnes oznámila značný pokrok v oblasti pripravenosti na komunikačný protokol IPv6.

Už od prvej certifikácie a získania loga „IPv6 Ready“ v roku 2004, po ktorom v roku 2010 nasledovalo získanie zlatého loga „Phase II IPv6 Ready“ pre niekoľko integrovaných prístupových zariadení VDSL2 a produktov CPE, je spoločnosť ZyXEL rozhodnutá pokračovať vo vývoji a sprístupňovaní produktov a riešení podporujúcich tento najnovší internetový protokol a umožňovať svojim zákazníkom, aby naň bezproblémovo prechádzali.

K výrobkom, ktoré novo podstupujú certifikáciu zhody s IPv6 patria routery ADSL2+, brány 11n ADSL2+ a internetové prístupové zariadenia (IAD) pre VoIP, ako aj brány 1n VDSL2, ktorých zhoda s protokolom bude podľa plánu potvrdená ešte tento rok. V reakcii na rastúci počet dopytov na riešenia od popredných zákazníkov z radov poskytovateľov internetových služieb a telekomunikačných spoločností, urýchľuje ZyXEL vývoj produktov s funkciami pre IPv6, aby klientom, ktorí chcú držať krok s aktuálnym vývojom, umožnil hladký prechod na túto technológiu alebo jej zavedenie. Poskytovatelia internetových služieb a telekomunikačné spoločnosti sa pritom považujú za hlavných aktérov, ktorí by mali zaistiť úspešnosť tejto rozsiahlej zmeny.

 

ZyXEL v súčasnosti podporuje tri technológie pre zavedenie IPv6: metódu duálneho protokolového zásobníka (dual stack), ako aj tunelovacie technológie 6rd a DS-Lite. Vďaka tomu dokáže vyhovieť rozdielnym požiadavkám spojeným s rôznymi implementačnými scenármi. Okrem toho spoločnosť ZyXEL, ktorá má značné kapacity taktiež v softwarovej oblasti, vyvinula vlastnú softwarovú architektúru pre IPv6 (IPv6 Software Stack), ktorú je možné použiť pre celý rad produktov a riešení.

 

Keďže je do protokolu IPv6 povinne zabudovaný väčší počet adries a funkcií, môžu používatelia ťažiť z efektívnejšej a bezchybnejšej mobilnej konektivity danej výkonnosťou rozšíreného protokolu Mobile IP, zo silnejšieho zabezpečenia pre ochranu integrity, autentizácie a dôvernosti pri komunikácii pomocou novej verzie protokolu IP a z lepšej kvality služieb (QoS). Dátový obsah s vysokými nárokmi na časovú presnosť, ako sú video a audio dáta pri telefonovaní pomocou VoIP a videokonferenciách pritom budú spracovávané prioritne, aby sa zamedzilo nepríjemným oneskoreniam. V situácii, kedy protokol využíva väčší počet používateľov a aplikácií, sú všetky tieto funkcie bezpodmienečne potrebné.

Neprehliadnite: