Spoločnosť Microsoft po piaty raz ocenila najlepšie zákaznícke riešenia

Tlačový servis  /  30. 03. 2011, 00:00

Spoločnosť Microsoft už po piaty raz ocenila najlepšie zákaznícke riešenia svojich partnerov. Ocenenia ‘Microsoft Industry Awards‘ sa každoročne udeľujú za riešenia a aplikácie vyvinuté na platforme spoločnosti Microsoft. Tento rok sa do súťaže zapojilo rekordných 21 partnerov s 29 riešeniami. V novootvorenom Technologickom centre spoločnosti Microsoft odovzdal generálny riaditeľ Peter Čerešník ocenenia nielen víťazom, ale po prvý raz v histórii aj finalistom, siedmich kategórií súťaže.

Jubilejný piaty ročník Microsoft Industry Awards 2011 ocenil zákaznícke riešenia, ktoré využívajú inovatívne technológie. Do súťaže sa zapojilo 21 partnerov s 29 riešeniami. Okrem dejiska – novootvoreného Technologického centra spoločnosti Microsoft boli tohtoročnou novinkou ocenenia nielen pre víťazov, ale aj pre finalistov. Ceny v siedmich kategóriách odovzdal generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia Peter Čerešník.

„S našimi partnermi tvoríme dokonalú symbiózu a preto som rád, že aj vďaka našim nástrojom dosahujú vynikajúce výsledky. Cenu odovzdávame už po piaty raz a najvyšší počet prihlásených partnerov a riešení v histórii súťaže iba dokazuje, že prestíž Microsoft Industry Awards je z roka na rok väčšia,“ uviedol generálny riaditeľ Microsoft Slovakia Peter Čerešník.

Industry awards

Víťazi jednotlivých kategórií získavajú oprávnenie používať logo, plaketu a diplom Microsoft Industry Awards 2011 - Winner, marketingový balík „Solution Day“, ktorý zahŕňa prenájom Technologického centra spoločnosti Microsoft na jeden deň, vrátane občerstvenia pre zákazníkov, pomoc špecialistov Microsoftu pri príprave prezentácií a obsahu, ako aj vyhodnotenia spätnej väzby od zákazníkov. Finalisti získavajú oprávnenie používať logo a diplom Microsoft Industry Awards 2011 – Finalist.

Výsledky Microsoft Industry Awards 2011 v Slovenskej republike

 1. Najlepšie „Cloud Computing“ Riešenie
  Softip, a. s.
  „Hosting – venujte svoju energiu rozvoju vášho core businessu, nie údržbe vlastnej IT infraštruktúry“ - AEGON Partner, s.r.o, Ústav informácií a prognóz školstva, GRADIENT SLOVAKIA, spol. s r.o.
  Finalista: DATALAN, a. s.:
  „BANK-EX CLOUD. Elektronizácia komunikácie medzi bankou a exekútorom pri dopytovaní na existenciu účtu dlžníka v banke“ - Exekútori v Slovenskej republike a dotknuté bankové domy

 2. Najlepšie riešenie nasadenia desktopových operačných systémov
  Siemens IT Solutions and Services s.r.o.
  „ZUNO BANK AG na platforme Windows 7“ - ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky

 3. Najlepšie riešenie zníženia nákladov na prevádzku
  ANASOFT APR, spol. s r.o.
  „Elektronicky aj na rozhodcovských súdoch“ - Slovenská rozhodcovská a.s.
  Finalista: GRADIENT SLOVAKIA, spol. s r.o. :„Automatizované spracovanie došlých faktúr v Tatra banke“ - Tatra banka, a. s.

 4. Najlepšie riešenie migrácie na Microsoft platformu
  DATALAN, a.s.
  „Migrácia poštových služieb Lotus Domino v Duslo, a. s. na platformu Microsoft Exchange 2010“ - Duslo, a. s.
  Finalista: exe, spol. s r. o.: „Nasadenie servera Microsoft Exchange Server 2010, adresárových služieb v prostredí Windows Server 2008 R2 a aplikačného firewallu“ - WAY INDUSTRIES, a. s.

 5. Najlepšie riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru.
  Data System Soft, spol. s. r. o.
  „Štatistický úrad Slovenskej republiky zefektívňuje prevádzkové činnosti spojené s údržbou dynamicky sa meniaceho IT prostredia“ - Štatistický úrad Slovenskej republiky
  Finalisti: SOFTEC, spol. s r.o.: „Informačný systém Modelu cestnej siete“ - Slovenská správa ciest; versity, a.s.: „Virtualizácia serverového prostredia v Žilinskom samosprávnom kraji – etapa II“ - Žilinský samosprávny kraj

 6. Najefektívnejšie riešenie podnikového informačného systému
  GEMMA SYSTEMS, s. r. o.
  „Microsoft Dynamics AX2009: nová generácia ERP riešenia pre komplexnú strojársku výrobu" – ELBA, a. s.
  Finalista: WBI, s. r. o.: „Využitie inovatívnych riešení Microsoftu pre riadenie ekonomiky a centralizovaného nákupného systému“ - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

 7. Najinovatívnejšie riešenie s použitím Microsoft technológií
  TEMPEST a.s.
  „Platforma pre vývoj Magio webových, mobilných a IPTV aplikácií“ - Slovak Telekom, a. s.
  Finalisti: Millennium 000, spol. s r. o.: „Moderné technológie spoločnosti Microsoft spájajú golfistov v globálnej sociálnej sieti“ - Greenieplanet.com, s. r. o.; GRADIENT SLOVAKIA, spol. s r.o.: „Systém pre automatizované testovanie študentov TestElements na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne“ - Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Neprehliadnite: