KROS pomáha tým, ktorí to potrebujú

Tlačový servis  /  23. 03. 2011, 00:00

Spoločnosť KROS patrí medzi popredné a úspešné firmy na Slovensku. Snaží sa dobre postarať nielen o svojich vyše 60 000 zákazníkov, ale v rámci svojich možností aj o ľudí, ktorí to najviac potrebujú. KROS si uvedomuje aj svoju spoločenskú zodpovednosť, preto v roku 2010 zvýšil svoju pomoc na vylepšenie života iných ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi, alebo jednoducho pre tých, ktorí potrebujú pomoc.

 

KROS v roku 2010 pomohol čiastkou 18 000 €. Spoločnosť a jej zamestnanci darovali viac ako 11 400 € na vylepšenie života ľudí postihnutých záplavami, pre rôzne charitatívne organizácie, na podporu športu a na podporu súkromných osôb v ťažkej situácii. Okrem tejto sumy bolo v minulom roku v rámci 2 % z dane právnických osôb poukázaných na charitatívne účely ďalších viac ako 6 800 €. Spoločnosť KROS prispieva na charitatívne účely so stúpajúcim trendom každoročne už od roku 1999.

 

Uplynulý rok 2010 bol výnimočný tým, že sa do pomoci ľuďom v akútnej núdzi pustili priamo zamestnanci KROSu. Bolo to úžasné gesto, keď sa vyzbierala finančná čiastka 2 800 € priamo od stovky zamestnancov na pomoc pri zosuvoch pôdy po záplavách do Nižnej Myšle. Okrem peňažnej pomoci sa vydarila aj hmotná zbierka, kde sa vyzbieralo plne naložené veľké auto s prívesom užitočných vecí pre ľudí zo zaplavenej obce Markovce na východnom Slovensku. Tieto zbierky aspoň čiastočne zmiernili nepriaznivé následky povodní v týchto obciach.

neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá sa stará o nevyliečiteľne choré

Najväčšia časť finančných prostriedkov išla pre nadáciu Dobrý anjel. Táto deti a nadácia nezištne a účelne pomáha ľuďom vo vážnych problémoch - sociálne slabým rodinám s deťmi s veľmi vážnymi ochoreniami. KROS podporil aj pomáha zmierniť utrpenie ich a ich rodín. Spoločnosť KROS je niekoľkoročným pravidelným prispievateľom tejto organizácie a má teda podiel aj na vybudovanom detskom hospicu a aj na práve pripravovanom dennom centre.

 

KROS nezabúda ani na podporu zdravia detí a mládeže. Podporený bol futbalový oddiel žien v Žiline s výbornými výsledkami v rámci celého Slovenska a tiež žilinský volejbalový a basketbalový oddiel. Svoju pozornosť venoval KROS aj podpore zdravých detí v centre voľného času a materských centrách. Podrobnejší rozpis podporených organizácií a osôb je uverejnený na www.kros.sk/charita

Neprehliadnite: