Internet Explorer 9 – pre každého niečo (bežní používatelia – časť 3.)

Miroslav Kubovčík  /  28. 03. 2011, 12:36

IT profesionáli kladú pri výbere prehliadača dôraz na centrálnu správu a bezpečnosť, vývojári zasa na kompatibilitu a nové technológie. Obidve skupiny sú dôležitým poradným orgánom pre bežných používateľov pri výbere prehliadača. Na rozdiel od technicky orientovaných špecialistov bežný surfer neanalyzuje to, čo je pod kapotou IE9. Chŕlenie odborných IT výrazov berie len ako reklamné značky tlačené technickou komunitou. Jeho požiadavky na „browser“ by sa dali zhrnúť do definície – bezpečné pohodlie.

Zjednodušené rozhranie

Zjednodušené z pohľadu prezerania stránok samozrejme neznamená zbavené niektorých funkčností. Internet Explorer 9 kladie dôraz na obsah webu, nie na menu a panely samotného prehliadača. Snaží sa byť dôrazný a viditeľným sa stane až vo chvíli, keď potrebuje zdvihnúť varovný prst hlavne pri bezpečnostných hrozbách. Pri „browsovaní“ je kompaktnosť rozhrania IE9 divadelnou scénou pre weby. Zaberá iba jeden riadok s URL adresou (OneBox), navigačnými tlačidlami, tlačidlom na zapnutie módu kompatibility, ikonami pre vstup do nastavení (tlač, bezpečnosť, možnosti, vývojárske nástroje, správa doplnkov) a k vyprofilovanému obsahu (feedy, obľúbené linky). OneBox nie je len miestom na zadávanie URL adries, ale zároveň slúži aj na zadávanie výrazov na vyhľadávanie. V prípade zadania názvu intranetového „sajtu“, pri ktorom si OneBox nie je istý, či chcete prejsť na web alebo vyhľadať slovo, vás požiada o doplňujúcu informáciu. Zoznam dostupných vyhľadávačov a prednastavený vyhľadávač môžete bez problémov modifikovať.

Karty (alebo záložky) sa dajú umiestniť pre dodržanie kompaktnosti hneď vedľa riadku s adresou. Aktívna karta je v porovnaní s IE8 lepšie zvýraznená, okná v paneli kariet je možné presúvať. Karty umožňujú aj prepínanie medzi obľúbenými položkami, feedmi a históriou. Zaujímavo je riešené otvorenie novej karty, pretože jeho prvým krokom je ponúknutie vami najnavštevovanejších webov spolu s vizuálnym indikátorom frekvencie ich prezerania. V dolnej časti okna novej karty sú linky na rýchle otvorenie webov nedávno zatvorených.

Ponuka vami najobľúbenejších webov pri otvorení novej karty.

„Pripnuté“ weby

Otváranie webov, ktoré patria k vašej každodennej práci alebo k záľubám, je s IE9 nielen pohodlnejšie, ale v prípade prispenia vývojárov aj bohatšie. Prečo sa dostať ku kalendáru v internetovom poštovom systéme postupne cez otváranie prehliadača, zadávanie adresy e-mailovej služby a klikanie na menu na webovej stránke? Stačí si vo Windows 7 „pripnúť“ poštový web na „taskbar“ a využiť kontextové menu webu, ktoré pripravil vývojár. Napríklad používateľovi Hotmail-u stačí vybrať z kontextového menu pripnutého webu „Kalendár“. Kontextové menu pre „taskbar“ v Windows 7 majú pripravené Facebook, Twitter, Amazon, WordPress, eBay a mnoho ďalších.

Kontextové menu Facebook-u v „taskbare“ Windows 7.

Príkladov aplikácií vhodných na pripnutie na „taskbar“ sa nájde veľa. Internet banking vám takto na jedno kliknutie umožní na jedno kliknutie pristupovať k citlivým dátam v „InPrivate“ móde. Zladene pôsobí aj to, že navigačné tlačidlá IE9 sa pokúsia farebne zladiť s ikonou aplikácie otvorenej z „taskbar-u“. Weby pripnuté na „taskbar“ sa z hľadiska spúšťania a interaktivity podobajú vo Windows 7 čoraz viac na klientske aplikácie.

IE9 ako poradca používateľa

Pri preberaní súborov z internetu zobrazuje Internet Explorer 9 okno, ktoré spĺňa viac úloh. Je správcom vašich súborov, ktorý vám radí, čo treba so súborom urobiť a čomu sa treba vyhnúť. Zároveň je miestom prvej kontroly preberaného súboru voči potenciálnemu nebezpečiu na úrovni zadanej URL adresy a tiež na úrovni preberaného obsahu použitím SmartScreen filtra. V prípade, že narazí na rizikový súbor, odporučí používateľovi najvhodnejšie riešenie.

Správca preberania súborov zároveň poradí ďalší krok v práci so súborom.

Úlohy radcu sa zhostil IE9 aj v novom paneli notifikácií, ktorý sa zobrazuje v spodnej časti okna prehliadača. Upozorní vás na snahu stránky otvoriť „popup“ okno, ponúkne vám možnosti pri „downloade“ súboru a je napojený aj na profiláciu výkonu doplnkov. Ak máte v prehliadači aktívny „add-on“, ktorý spomaľuje otváranie stránok, notifikačné okno vás na to nielen upozorní, ale ponúkne deaktivovanie doplnku v okne výberu doplnkov.

Okno doplnkov upozorňuje na „add-ony“ spomaľujúce „browsovanie“.

Top-level“ bezpečnosť

Pri browsovaní po weboch je možné v IE9 minimalizovať vašu viditeľnosť voči lokálnemu počítaču zapnutím módu InPrivate browsing a maximalizovať ochranu pred škodlivým kódom (malware-om) a sledovaním vašich aktivít cez SmartScreen filter a Ochranu pred sledovaním (Tracking Protection). Kombináciou týchto technológií sa na lokálny počítač neuložia žiadne citlivé dáta, cookies a história, škodlivé weby z vás nevylákajú svojimi „phishingovými“ taktikami zneužiteľné informácie a nasucho obídu aj rôzne agentúry zberajúce informácie o vašom pohybe na internete. Microsoft v IE9 nasadil ochranu pred „social engineering-om“ riadne vysoko.

Doba ActiveX prvkov komunikujúcich s lokálnym počítačom používateľa pomaly končí. Stále však nájdete weby, ktoré sú overené a ich kód, napríklad kvôli pristupovaniu k špeciálnym zariadeniam lokálneho počítača, stavia na ActiveX. IE9 obsahuje filter, v ktorom môžete plošne blokovať ActiveX prvky a povoliť ich iba pre vybrané weby.

 

Rýchlosť v spracovaní kódu aj grafiky.

Používateľa zväčša nezaujímajú informácie o tom, že IE9 podporuje HTML5, DOM Level2, CSS3, a že prehrávanie videa v elemente „video“ podporuje kodek H.264 s možnosťou doinštalovať aj podporu pre formát Google WebM. Preňho je dôležité, aby sa stránky nezasekávali, rovnako ako video, animácie a aplikácie v nich spúšťané.

Rýchlosť zobrazenia stránky je väčšinou priamo úmerná množstvu grafiky na nej a komplikovanosti javascript kódu na jej pozadí. Microsoft pre IE9 prepracoval jadro pre spracovanie javascriptu, umožnil mu využívať viacjadrové systémy. Tým sa zbavil slabiny predošlých verzií a dobehol konkurenciu. Renderovanie grafiky a prehrávanie videí v stránkach prenáša IE9 na procesor grafickej karty (GPU), čo sa samozrejme odráža v interaktivite grafických elementov stránok, ich ostrosti a v kvalitnejšom obraze vo videách (pri väčšom rozlíšení). Hardvérová akcelerácia platí aj pre aplikácie bežiace vo webových stránkach - Flash, Silverlight. Zaujímavosťou je, že pri vývoji hardvérovej akcelerácie grafiky v IE9 spolupracoval Microsoft aj s tímom vyvíjajúcim Flash Player v Adobe, čo ocenili obidve strany.

Implicitné nastavenie IE9 renderuje grafiku hardvérovo na GPU.

Viac ako týždeň po uvedení Internet Explorer-a 9 sú ohlasy na jeho novinky a vylepšenia pozitívne. Microsoft si nechal po uvedení IE8 poradiť hlavne používateľmi a pri IE9 vsadil na to, v čom môže browser napomôcť rýchlemu, bezpečnému a na obsah zameranému “surfovaniu” po internete.

Neprehliadnite: