Európsky eGovernment 2003

Milan Ištván  /  15. 07. 2003, 00:00

V katalógu nominácií na ziskanie európskych cien za eGovernment za rok 2003, ktoré sa udeľovali nedávno v Taliansku, bolo celkovo v troch kategóriách takmer 70 riešení. Boli tam produkty, samozrejme členských krajín EÚ, ale aj z Turecka, Malty, Maďarska, Poľska, Litvy či Rumunska.

V katalógu nominácií na ziskanie európskych cien za eGovernment za rok 2003, ktoré sa udeľovali nedávno v Taliansku, bolo celkovo v troch kategóriách takmer 70 riešení. Boli tam produkty, samozrejme členských krajín EÚ, ale aj z Turecka, Malty, Maďarska, Poľska, Litvy či Rumunska.

Tieto „eEurope Awards for eGovernment – 2002“ sa udeľovali začiatkom júla v Como neďaleko Milána počas European eGovernment Conference 2003. Konferencia sa konala na úvod talianskeho predsedníctva EÚ a už aj to napovedá, čo si Taliani vybrali za svoju prioritu na nasledujúcich šesť mesiacov. Za účasti komisára EÚ pre podniky a informatizačnú spoločnosť Errkiho Liikanena a mnohých kompetentných európskych ministrov takmer tisícka delagátov diskutovala o stave a trendoch eGovernmentu v Európe, ale aj za jej hranicami.

Medzi prezentátormi úspešných riešení či účastníkmi okrúhlych stolov boli ľudia z celého sveta. Veľmi zaujímavé vystúpenia mali aj rečníci z Českej republiky, Maďarska či Rumunska. Ak máte pocit, že som sa zatiaľ akosi nezmienil o Slovensku, je to tak. Slovenská republika akoby na tejto konferencii v Como ani neexistovala. Ak nerátam sedemčlennú slovenskú delegáciu, v ktorej som bol aj ja.

Prezentované riešenia

Nominácie produktov boli rozdelené do troch kategórií. Prvou bola „Úloha eGovernment v európskej súťaži“, druhou „Lepší život pre európskych občanov“ a treťou „Európska, centrálna a lokálna vládna spolupráca“.

V prvej kategórii boli nominované zväčša riešenia z úrovne centrálnej a regionálnej vlády (Výmena dát v belgickej sieti zamestnanosti - EDEN, Digitálna kartografia v južnom Tirolsku, ON-line služby v Brémach). Účastníci konferencie konštatovali veľký pokrok v Rumunsku, ktoré získalo v tejto kategórii hneď dve nominácie – „Transport Optimisation for eBusiness“ a „Romanian virtual marketplace“.

V druhej kategórii sme našli projekty elektronických volieb z Grécka, Veľkej Británie a Śvajčiarska, „Mobile Government Infrastructure“ z Malty, ale aj rakúsku obdobu nášho portálu www.obcan.sk s názvom HELP.

V tretej kategórii dominovali projekty z oblasti sociálneho zabezpečenia (Rakúsko, Belgicko) a daňovej politiky (Španielsko, Švédsko). Faktom je už dnes aj registrácia firiem (Švédsko) a automobilov (Taliansko, Francúzsko) on-line.

Osobne ma zaujal francúzsky systém MINEFI, ktorý umožňuje malým a stredným firmám do 48 hodín získať kvalifikované odpovede z Ministerstva, financií a hospodárstva na on-line zadané otázky. Záujem o tieto služby je dlhodobo veľký, minimálne 60% malých podnikov už tieto služby pravidelne využíva.

Stav eGovernmentu v Európe

Tím odborníkov pod vedením Christine Leitner z Európskeho inštitútu pre verejnú správu (EIPA) v Maastrichte na konferencii v Como predstavili zaujímavú štúdiu „eGovernment in Europe: The State of Affairs“. Podľa nej je eGovernment kľúč k dobrému vládnutiu v čase informačnej spoločnosti a nemáme ho chápať cez technológie, ale cez zmenu politickej kultúry. V tejto súvislosti sa objavil aj termín „a political r-e-volution“.

Odborníci posudzovali celkom 357 rozličných projektov, ktoré ukázali širokú diferencovanosť, ktorá je odrazom potreby individuálnych riešení a pestrosti kultúr v našom európskom geopolitickom priestore. Podľa štúdie je spolupráca medzi súkromným a verejným sektorom vzrastajúca a tiež spolupráca medzi jednotlivými zložkami verejnej správy smeruje k integrácií eGovernment riešení. Na projektoch sa prejavuje aj cezhraničná a Paneurópska spolupráca, mnohé sú vytvorené vo viacerých jazykoch.

Podľa čoho posudzovať úspech?

Na viacerých okrúhlych stoloch a prezentáciách sa hovorilo o tom, že eGovernment je dlhodobý proces, ktorý katalyzuje organizačné a legislatívne zmeny nielen na úrovni vlády, ale v spoločnosti ako takej. Cieľom je jednoznačne vytvorenie lepšieho podnikateľského prostredia a ekonimického rastu krajiny.

Podľa odborníkov Microsoftu každá úroveň eGovernementu je iná, všade sú iné dôvody pre realizáciu eGovernmentu, ale všade vzniká potreba diskusie v trojuholníku vláda – veda – biznismani. Microsoft Europe spracoval aj vlastný „White Paper“ s názvom „Inclusive and Accessible eGovernment“, kde sa píše, že informačná spoločnosť, v ktorej žijeme, je navplyvnejšou ekonomickou a sociálnou silou našej doby, porovnateľnou s priemyselnou revolúciou. Podľa Microsoftu je tu reálny predpoklad, že internet čoskoro umožní ľuďom byť online všade, v hociktorom čase a s využitím viacerých technických prostriedkov. Tento nový svet potom dáva vládam bezprecedentnú možnosť nielen zlepšovať kvalitu verejných služieb, ale tiež ich robiť viac dostupnými a zrozumiteľnejšími.

Užitočné adresy

Belgicko – Federal Portal: www.belgium.be, EDEN: eden.forem.be,
EIPA (Európsku inštutút pre verejnú správu): www.eipa.nl,
eEurope Awards: www.e-europeawards.org,
eForum, Forum for European ePublic Services: www.eu-forum.org,
Francúzsko – MINEFI: www.entreprises.minefi.gouv.fr,
Grécko - eVote: evote.eu2003.gr,
Malta - Mobile Government: mobile.gov.mt,
Nemecko – Bremen On-line Services: www.bremer-on-lineService.de,
Rakúsko - HELP: www.help.gv.at, Salzburg eGov Portal: service.salzburg.gv.at/eGov/,
Rumunsko - virtuálny trh: www.e-licitalie.ro,
Švajčiarsko – Geneva Internet Voting: www.geneve.ch/ge-vote/,
Taliansko – Italian Citizen Portal: www.italia.gov.it,
Veľká Británia – eVoting in Sheffield: www.votesheffield.com.

Záverom si položme otázku: Ktoré z vyššie spomínaných riešení funguje alebo sa pripravuje aj na Slovensku? Kedy bude realitou?

Milan Ištván, milan.istvan@nextra.sk
(autor, 1975, je výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu)

Neprehliadnite: