Zmeny vo využívaní frekvencií pre mikrovlnné spoje

Roman Vavro  /  25. 02. 2011, 00:00

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) mení podmienky využívania frekvencií určených na prevádzkovanie mikrovlnných spojov bod – bod. Okrem odkazov na príslušné normy sa menia aj parametre, ktoré môžu podstatne ovplyvniť využitie frekvencií najmä zo strany lokálnych operátorov.

TÚ SR s účinnosťou od 17.2.2011 zmenil podmienky využívania frekvencií v pásmach 13, 15 a 18 GHz. S účinnosťou od 1.3.2011 sa menia podmienky využívania frekvencií v pásme 23 GHz. Všetky uvedené frekvencie sú určené pre pevnú rádiokomunikačnú službu bod – bod (P-P, z anglického Point - Point). Ide o mikrovlnné spoje alebo o tzv. rádioreléové trasy, ktoré operátori používajú na nízkokapacitný alebo vysokokapacitný prenos dát. Pre ilustráciu pre laikov je potrebné uviesť, že pod prenosom dát si môžeme predstaviť od prístupu k internetu až po prenos „signálu“ (modulácie) pre rozhlasové a televízne vysielače. Takýto mikrovlnný spoj môže slúžiť napr. na dopravenie modulácie z rozhlasového alebo z televízneho štúdia k vysielaču. Ďalším príkladom môže byť pripojenie väčšieho koncového užívateľa, napr. obchodný dom, závod a pod., alebo prenos dát na miesto, odkiaľ bude spojom bod – multibod (P-MP) zabezpečené pripojenie koncových užívateľov.

Zmeny uľahčia podnikanie aj lokálnym operátorom

U všetkých spomínaných pásiem sa ruší stanovený minimálny výkon zariadenia. V pásmach 13 a 23 GHz sa mení minimálna dĺžka skoku, ktorá je špecifikovaná zvlášť pre nízkokapacitné a zvlášť pre vysokokapacitné spoje. V pásme 15 GHz sa mení minimálna dĺžka skoku z 10 km na 8 km. Zmeny sú uverejnené ako prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra.

„Zmeny sa opierajú o príslušné normy, dokumenty Medzinárodnej telekomunikačnej únie a odrážajú vývoj na trhu“, informoval Juraj Michňa, podpredseda TÚ SR. Spomenuté zmeny uľahčia podnikanie aj lokálnym operátorom. „Pred prípravou zmien sme diskutovali s lokálnymi operátormi, ktorí sú združení v Asociácii lokálnych poskytovateľov internetu. Vypočuli sme si ich návrhy a pri príprave nových podmienok sme sa o ne opierali“, vysvetľuje podpredseda TÚ SR. Nové podmienky využívania frekvencií neodrážajú všetky návrhy operátorov. „Zapracovali sme maximum návrhov, ale mali sme na zreteli najmä efektívne využívanie frekvenčného spektra“, uzavrel Michňa. K zmenám bude dochádzať aj v budúcnosti.

Roman Vavro
Autor je tlačový hovorca Telekomunikačného úradu SR

Neprehliadnite: