Mladí účtovníci z celého Slovenska zmerajú svoje sily 29. marca 2011

Tlačový servis  /  23. 02. 2011, 00:00

Mladí účtovníci – študenti stredných škôl a obchodných akadémií sa stretnú 29. marca 2011 v regionálnych kolách súťaže Mladý účtovník 2011. Regionálne kolá sa aj tento rok budú konať v Bratislave, Košiciach a Žiline.

 

Najväčšiu slovenskú súťaž v účtovníctve opäť organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov (SKCú) v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s., popredným dodávateľom ekonomického softvéru.

14. ročník celoštátnej účtovnej súťaže pre študentov stredných škôl - Olympiáda Mladý účtovník 2011 sa dostáva do finále. Počas januára a februára prebiehali na školách školské kolá v účtovníctve, z ktorých vybrala škola vždy dvoch najlepších študentov. Tí sa spolu s ostatnými mladými účtovníkmi z regiónu stretnú 29. marca 2011 v regionálnych kolách v Bratislave, Košiciach a Žiline.

Regionálne kolá prebehnú na týchto školách:

  • Bratislava: Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 11, oaikba.sk 

  • Košice: Stredná odborná škola, Ostrovského 1, ostrovskeho.sk  

  • Žilina: Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, sospza.sk  

Priebeh regionálneho kola

Regionálne kolo prebieha na počítačoch a v účtovnom softvéri OMEGA - podvojné účtovníctvo, ktorý dodáva spoločnosť KROS a.s. všetkým školám zadarmo. Študenti musia mať nielen teoretické znalosti účtovných postupov, ale súťaž preverí aj ich praktické zručnosti pri riešení príkladov z praxe. Súťažný príklad, ktorý pripravuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, dokonale preverí účtovné a ekonomické znalosti kandidátov na titul Mladý účtovník. Študenti musia zvládnuť zaúčtovať náročné účtovné prípady a dokonale ovládať účtovné vedomosti v rozsahu, ktorý prekračuje hranice učebnej osnovy na strednej škole. Do celoštátneho kola postúpi z každého regionálneho kola iba 5 najlepších!

O čo sa súťaží?

Aj tento rok budú mladí účtovníci súťažiť o zaujímavé ceny. Najlepší z nich získa za prvé miesto v celoštátnom kole finančnú odmenu 333 €. Študent na druhom mieste si odnesie digitálny fotoaparát a tretí získa štýlový mp3 prehrávač. Odmenu 333 € získa aj pedagóg, ktorý študenta na súťaž pripravoval. Ceny sú pripravené aj pre najlepších študentov z regionálnych kôl.

Neprehliadnite: