Akcionári spoločnosti Novell prijali zmluvu o akvizícii spoločnosťou Attachmate Corporation

Tlačový servis  /  23. 02. 2011, 00:00

spoločnosť Novell, Inc. (NASDAQ: NOVL), líder v oblasti inteligentnej správy pracovných úloh, dne 17. februára 2011 oznámila, že jej akcionári na svojom mimoriadnom zasadnutí odhlasovali prijatie avizovaného plánu fúzie z 21. novembra 2010 so spoločnosťami Attachmate a Longview Software Acquisition Corp.

 

Držitelia približne 99 % akcií, ktorí hlasovali na dnešnej mimoriadnej schôdzi akcionárov, sa vyjadrilo v prospech prijatia zmluvy o fúzii, čo predstavuje približne 66 % z celkového množstva kmeňových akcií spoločnosti Novell v obehu. Na zasadnutí boli prítomní držitelia 68,06 % kmeňových akcií spoločnosti Novell v obehu k 12. januáru 2011.

 

Ak sa zamýšľaná fúzia zavŕši, podľa podmienok dohody o fúzii budú mať akcionári spoločnosti Novell nárok na 6,10 $ v hotovosti za každú kmeňovú akciu spoločnosti Novell, ktorú vlastnia. Schválením plánu fúzie akcionármi sa splnila jedna z podmienok potrebných na dokončenie fúzie. Jej úplné dokončenie však závisí od splnenia určitých ďalších podmienok uzavretia, medzi ktoré patrí predaj istých patentov a žiadostí o registráciu patentov spoločnosti CPTN Holdings LLC (ďalej len CPTN).

 

Predaj patentov spoločnosti CPTN zostáva aj naďalej predmetom splnenia zmluvných podmienok, okrem iného aj získania súhlasu príslušných protimonopolných úradov v USA a Nemecku. Ako už bolo oznámené, spoločnosti Novell a CPTN dostali od Protimonopolného úradu Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických požiadavku na poskytnutie ďalších informácií týkajúcich sa uvedeného predaja patentov. V dôsledku tejto žiadosti došlo k predĺženiu čakacej lehoty v súlade s Hart-Scott-Rodinovým protimonopolným zákonom USA z roku 1976 na 30 dní odvtedy, čo obidve strany v podstatnej miere splnia požiadavky žiadosti (v prípade, že sa čakacia lehota neskončí skôr). Spoločnosť Novell v tejto chvíli pracuje na zhromaždení požadovaných informácií, pričom naďalej plne spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti USA. Spoločnosť Novell vytrvalo sústreďuje svoje úsilie, aby čo najskôr ukončila fúziu a v súčasnosti predpokladá, že k jej zavŕšeniu dôjde po uplynutí čakacej lehoty a splnení ostatných podmienok jej uzavretia.

Neprehliadnite: