Gemius rozširuje svoje aktivity v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky

Tlačový servis  /  22. 02. 2011, 00:00

Gemius rozširuje svoje aktivity v regióne MENA a v spolupráci s agentúrou Ipsos MENA postupne zavádza výskum Ipsos/Gemius Audience v 17-tich štátoch severnej Afriky a Blízkeho východu: Bahrajne, Egypte, Jordánsku, Libanone, Ománe, Spojených Arabských Emirátoch, Saudskej Arábii, Maroku, Alžírsku, Tunisku, Iraku, Kuvajte, Katare, Sýrii, Jemene, Líbyi a na území Palestíny. Zavedenie výskumu je prvým krokom k realizácii komplexného merania návštevnosti internetu na Blízkom východe a v severnej Afrike.

 

Realizácia štúdie Ipsos/Gemius Audience v regióne MENA je úspešným rozšírením výskumu gemiusAudience, prebiehajúceho vo viac ako polovici európskych krajín, za hranice Európy. Jej cieľom je poskytnúť detailný pohľad na súčasné trendy internetových trhov regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky a umožniť analýzu a porovnanie dát zo všetkých meraných stránok v týchto štátoch. V decembri 2010 boli zverejnené prvé výsledky štúdie zo Saudskej Arábie a Jordánska. Ďalším krokom bude zavedenie software panela, ktoré je plánované na druhý štvrťrok 2011. Pre región MENA boli tiež zriadené stránky gemiusRankings MENA s rebríčkami najpopulárnejších operačných systémov, prehliadačov a mobilných zariadení používaných užívateľmi internetu vo vyššie uvedených štátoch.

 

„Vďaka štúdii gemiusAudience môže byť populácia užívateľov internetu z regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky rozčlenená do jednotlivých cieľových skupín, podľa veku, pohlavia, úrovne vzdelania, národnosti či ďalších kritérií," hovorí Maciej Mikołajczak, International Business Development Manager spoločnosti Gemius SA. Dostupnosť týchto údajov bude mať veľký význam pre miestne média a vydavateľov a umožní im lepšie poznať svojich užívateľov. Je tiež nutné podotknúť, že i keď internetoví užívatelia zo všetkých vyššie uvedených štátov používajú veľa spoločných webových stránok, tak každý trh bude mať vlastný výskumný panel. Výsledky získané z gemiusAudience budú prezentované dvoma spôsobmi: samostatne pre každú zo sledovaných krajín a spoločne pre celý región. V oboch prípadoch bude uvedená rovnaká skupina vydavateľov, čo umožní vybudovať prvý pan-regionálny panel v histórii firmy Gemius, ktorý by potom mohol byť implementovaný i pre iné regióny.

 

Počet internetových užívateľov v oblasti MENA sa odhaduje na 65-70 miliónov (celkový počet obyvateľov v týchto štátoch dosahuje 320 miliónov). Wael Ghonim, Marketing Manager spoločnosti Google pre región MENA, odhaduje, že by sa veľkosť populácie internetových užívateľov z arabských krajín mala zvýšiť v roku 2015 na 100 miliónov. Výdavky na online reklamu dosiahli v tomto regióne v roku 2010 približne 100 miliónov USD čo je 1,5% všetkých výdavkov na reklamu v štátoch Blízkeho východu a severnej Afriky.

 

Zavedenie štúdie Ipsos/Gemius Audience v regióne MENA a účasť v tendroch v Austrálii a Izraeli sú úspešným rozširovaním aktivít spoločnosti Gemius mimo Európu. Na trhoch, kde je výskum gemiusAudience vykonávaný v spolupráci s miestnymi združeniami pre internet, je gemiusAudience považovaný za oficiálne meranie internetu. Za účelom ponúknuť čo najpresnejšie a najspoľahlivejšie dáta, výskum spája site-centric a user-centric meranie a kombináciu online dotazníkov s výsledkami nezávislých offline štúdií.

Neprehliadnite: