Ericsson vybuduje LTE pre inteligentnú sieť EnergyAustralia

Tlačový servis  /  28. 01. 2011, 00:00

Projekt bude súčasťou zavádzania inteligentých sieti v Austrálii. Elektrická rozvodná sieť spoločnosti EnergyAustralia bude po transformácii inteligentnejšia, ekologickejšia a efektívnejšia.

 

Telekomunikačná sieť bude prenášať dáta medzi 12.000 inteligentnými monitorovacími zariadeniami, ktoré sú nainštalované v rámci elektrickej rozvodnej siete, ďalej medzi takmer 3.000 mobilnými počítačmi teréne a 200 pásmovými rozvodňami. EnergyAustralia bude vykonávať testy LTE platformy počnúc rokom 2011, s cieľom migrovať na plnú LTE sieť.

„Ericsson má radosť z partnerstva so spoločnosťou EnergyAustralia v rámci tohto veľmi dôležitého projektu. M2M (machine-to-machine, medzi zariadeniami) komunikácie transformujú sektor zásobovania verejnosti energiami a umožnia, aby inteligentné siete dodali informácie okamžite. Takto budú mať domácnosti lepší dohľad nad spotrebou svojej energie, výdavkami a uhlíkovými emisiami. Navyše sa tým podporí využívanie obnoviteľných zdrojov energie,“ povedal Sam Saba, CEO, Ericsson Australia/NZ.

„Ako globálny líder v bezdrôtových technológiách so skúsenosťami v oblasti integrácie multidodávateľkých systémov je Ericsson dobre vybavený pre partnerstvo s energetickými spoločnosťami v čase, keď transformujú svoje elektrické rozvodné siete. Využívajú na to najnovšie riešenia a bezdrôtové širokopásmové technológie budúcnosti, ktoré budú mať ešte väčšiu rýchlosť a kapacitu,“ povedal pán Saba.

Podľa zmluvy poskytne Ericsson vybavenie, softvér a služby. Pri realizovaní projektu využije Ericsson vlastné Globálne LTE kompetenčné centrum v Melbourne ako aj svoje hlboké znalosti a skúsenosti s projektovaním, plánovaním a integráciou sietí.

„Našou víziou je svet s 50 mld. pripojených zariadení do roku 2020. Inteligentné siete a inteligentné merače budú stáť v centre vývoja M2M komunikácie,“ dodal pán Saba.

Austrálska vláda nedávno vybrala firmu EnergyAustralia, aby riadila projekt rozvoja inteligentnej siete (Smart Grid) a inteligentného mesta, (Smart City). Cieľom je otestovať prvú plne integrovanú komerčnú inteligentnú sieť.

 

V modelovej domácnosti „Inteligentný dom ( Smart Home)“, EnergyAustralia predstavuje výhody najnovších technológií pre zákazníkov, vrátane inteligentného merania a inteligentnej infraštruktúry. Viac informácií je k dispozícii na www.energyaustralia.com.au/smarthome.

Ericsson rozširuje svoje podnikanie do sektoru verejných služieb, aby tak splnil ich rastúci dopyt po telekomunikačných službách a technológiách. Pre spoločnosť Acea, ktorá je najväčším dodávateľom vody a druhým najväčším dodávateľom elektrickej energie v Taliansku, zabezpečuje Ericsson moderný manažment procesov merania v rámci ich elektrickej siete. Riešenie zahŕňa riadené služby, ochranu výnosov a systémovú integráciu. Endesa, najväčší dodávateľ elektrickej energie v Španielsku, využíva Ericsson pre zabezpečenie prevádzky celej svojej telekomunikačnej siete na základe rozsiahlej zmluvy o poskytovaní riadených služieb.

Ericsson je svetovým lídrom v oblasti telekomunikačných technológií a služieb, ako aj v zavádzaní LTE. K dnešnému dňu podpísal Ericsson obchodné LTE kontrakty s 8 veľkými globálnymi operátormi, z ktorých 3 sú v USA, krajine s najrýchlejšie rastúcim LTE trhom. Ericsson presadzuje politiku otvorených štandardov a má najväčší vplyv na zverejnené LTE špecifikácie. Predpokladá sa, že Ericsson je držiteľom 25% všetkých dôležitých patentov týkajúcich sa LTE, čím sa stal najväčším držiteľom patentov vo svojom odvetví.

LTE, mobilná komunikačná technológia budúcnosti, umožňuje rýchly transfer veľkého množstva dát efektívnym a nenákladným spôsobom, za súčasnej optimalizácie využitia frekvenčného spektra. Vďaka nárastu rýchlosti a zníženiu latencie môžu podnikatelia i bežní používatelia využívať výhody širokej škály aplikácií.

Neprehliadnite: