Mikrovlné siete: Ktorého poskytovateľa si vybrať?

Julo Babiak  /  30. 06. 2003, 00:00

Tí z vás, ktorí používate na pripojenie sa do Internetu mikrovlnný spoj v ISM (Industrial, Scientific, Medical) pásme 2,4 GHz, ste určite pred samotným pripojením sa oslovili viacerých poskytovateľov Internetu a vyžiadali ste si ich ponuku. Ponuky (niektoré aj s technickým riešením) Vám prišli a nastal problém, koho si vybrať. Rozhodovacích faktorov je niekoľko, my sme sa zamerali na technickú stránku veci.

Podľa čoho sa rozhodujete? Väčšina z vás sa najčastejšie rozhodne podľa ceny. Podmienkou býva samozrejme 24 – hodinové pripojenie bez merania času stráveného na Internete alebo merania množstva prenesených dát. Takže uvažujete len o flatrate Internete a ostatné ponuky hodíte do koša. Začnete teda porovnávať ceny zriadenia a mesačné poplatky a dozvedáte sa, že jeden poskytovateľ ponúkol vyššiu cenu a iný zase nižšiu za rovnakú rýchlosť pripojenia. Pomyslíte si, že ten jeden asi chce viac zarobiť alebo má väčšie náklady na prevádzku svojej siete, prípadne ten lacnejší neposkytuje takú kvalitu služby, ako by ste čakali.

Podľa čoho si teda vybrať, aby ste boli spokojní nielen s cenou ale aj s kvalitou?
Jednoducho si overte aj technické riešenie pripojenia, najmä z dvoch najdôležitejších hľadísk Last Mile (posledná míľa)– typu MW zariadenia a topologického zapojenia:

Typy mikrovlnných zariadení v ISM pásme
V pásme 2,4 GHz sa používajú 2 normy pre rádiový prenos dát – FHSS a DSSS.
FHSS skratka znamená Frequency Hopping Spread Spectrum a DSSS je Direct Sequence Spread Spectrum. Ide o dva princípy vysielania a prijímania signálu na rádiovej úrovni. Teória je možno trochu zložitejšia, jednoducho sa ale dá vysvetliť na obrázkoch so stručným popisom:

FHSS:
Celková šírka pásma, cez ktoré sa dáta prenášajú je 83,5 MHz. V rámci tohto pásma je definovaných 79 kanálov šírky 1 MHz. V konkrétnom čase sa dáta prenášajú v jednom kanále, teda v jednom momente sa využíva na prenos len 1 MHz z celej šírky pásma. Po nejakom čase (rádovo v ms) sa prenos uskutoční na inom kanály, a potom znovu po nejakom čase na inom. Takto si signál „hopsá“ po kanáloch (...od toho je odvodený názov technológie). Na zariadeniach typu FHSS sa dajú nastaviť rôzne sekvencie kanálov, teda v akom poradí a na ktorých kanáloch sa má signál prenášať. Keď je niektorý kanál zarušený vonkajšími vplyvmi, môžeme ho zo sekvencie vylúčiť.DSSS:
Aj tu je celková šírka pásma, cez ktoré sa dáta prenášajú, 83,5 MHz. Ale v rámci tohto pásma je definovaných 11 (platné pre Európu) kanálov šírky 22 MHz. Už pri konfigurovaní MW zariadenia sa nastaví kanál, ktorý bude používaný pre prenos a počas celej doby prevádzky budú dáta prenášané len v tomto jedinom kanále. Ak sa kanál zaruší inými MW zariadeniami, je potrebné nastaviť iný kanál, alebo trpieť stratovosť paketov.Výrobcovia:
U nás používané zariadenia: Norma FHSS je implementovaná v zariadeniach BreezeNET. DSSS zariadenia sú všetky ostatné: Cisco Aironet, Avaya, LinkSys, Sparklan, D-Com, Samsung, Z-com, atď...

Rýchlosť:
FHSS zariadenia majú maximálnu priepustnosť 3 Mbit/s, na rozdiel od DSSS zariadení, ktoré bežia na 11 Mbit/s. Rozdiel v rýchlostiach je daný technológiou, veľmi jednoducho povedané, FHSS zariadenie má väčšiu réžiu, ktorá je spôsobená neustálou zmenou prenosového kanálu, preto je pomalšie.

Cenové porovnanie najpoužívanejších zariadení:
Medzi najpoužívanejšie MW zariadenia u nás považujeme BreezeNET, Avaya, D-com, Sparklan, Z-com a Samsung. Porovnaním cenníkov distribútorov zistíme, že najdrahší je BreezeNET, teda FHSS technológia. DSSS technológie sú omnoho lacnejšie, ich cena je viac-menej úmerná značke. (Dá sa povedať, že čím drahšie, tým je MW zariadenie lepšie z hľadiska firmware, stability, alebo kompatibility s inými zariadeniami.)

Topológia mikrovlnných sietí
Z hľadiska kvalitného rádiového prenosu dát je druhým dôležitým faktorom topológia mikrovlnnej siete.

Point-to-Point
Pri realizovaní tejto topológie zapojenia poskytovatelia používajú MW zariadenia so smerovými anténami a to u klienta a aj na strane prístupového bodu – Access Point (AP). Teda vyžarovanie signálu z antény je do konkrétneho smeru. Pokiaľ sú klienti od AP zhruba v jednom smere, môže sa na AP zariadenie pripojiť viac klientov, avšak treba brať na ohľad kapacitu AP zariadenia.

Výhodou tejto topológie je menšia pravdepodobnosť rušenia signálu od ostatných zariadení, takou druhoradou výhodou je dosiahnutie dlhších vzdialeností (druhoradou preto, lebo mikrovlnné spoje na dlhšie vzdialenosti sú nekvalitnejšie a náchylnejšie na rušenie).Point-to-Multipoint
Táto topológia je jednoduchšia v tom, že na strane prístupového bodu stačí jedno MW zariadenie so všesmerovou anténou. Aj tu ale treba brať ohľad na kapacitu MW zariadenia.

Výhodou je teda jednoduchosť a menej vynaložených investičných prostriedkov do prístupového uzla. Nevýhodou je ale vyžarovanie signálu do celého okolia, čo pre ostatné blízke MW spoje spôsobuje rušenie, resp. aj toto zariadenie je rušené od ostatných MW spojov.Kvalitatívne a cenové porovnanie MW vo vonkajšom prostredí: MW zariadenie + topológia
Všetci poskytovatelia veľmi dobre vedia, ako im funguje technológia v 2,4 GHz pásme a je ťažké dozvedieť sa pravdu, keď všetci chvália tú svoju mikrovlnnú sieť.
Ale tak isto aj my klienti vieme, ako nám to ide. Spokojnosť je rôzna, takže je predpoklad, že niečo bude lepšie a druhé horšie. Ktoré je to naj, to nechám na vašu úvahu.

Cenovo drahšie určite vychádza kombinácia FHSS zariadenia + Point-to-Point topológia, najlacnejšie DSSS zariadenie + Point-to-Multipoint topológie. Aj preto sú ceny od poskytovateľov odlišné.

A ako je to u našich poskytovateľov? Stručný prehľad je v tabuľke (uvádzame nami zistené údaje):

 

Typ MW

Topológia

Nextra

FHSS (BA), inde DSSS

PTP

GTS

FHSS (BA), DSSS (BB)

PTP/PTM

Netlab Plus

FHSS (BA)

PTP

Slovanet

DSSS

PTM

Euroweb

FHSS aj DSSS (BA)

PTP

KBC Group

FHSS aj DSSS

PTP

...

 

 


PTP – point-to-point
PTM – point-to-multipoint
* tabuľku je možné doplniť alebo opraviť na základe vami dodaných informácií

Takže väčšina väčších poskytovateľov sa rozhodla pre FHSS normu, síce drahšiu, ale aj ich klienti sú z veľkej časti firmy. Menší poskytovatelia sa snažia osloviť aj domácich používateľov a preto volia radšej lacnejšie riešenie – DSSS zariadenia a Point-to-Multipoint.

Nedá sa jednoznačne povedať, že lacnejšie riešenie je aj horšie, pretože do veľkej miery to závisí na lokalite. Sú lokality, kde aj DSSS + Multipoint môže byť kvalitné riešenie. Medzi také lokality patria určite ešte aj dnes menšie mestá, kde nie je veľa poskytovateľov. Naopak sú lokality, kde DSSS spoje sú veľmi zarušené, ale kde pomerne dobre fungujú len FHSS zariadenia. Medzi tieto lokality sa zaraďuje Bratislava, kde sa stretáva viacero poskytovateľov.

Treba si uvedomiť, že toto bol opis len Last Mile, teda len mikrovlnných spojov. Na to, aby ste úplne preverili Vášho poskytovateľa, je treba overiť ďalšie veci ako backbone linka z AP do SIX-u, zahraničnú konektivitu, zálohovanie liniek kvôli výpadkom,... Tieto záležitosti rozoberieme v dalších príspevkoch.

Už teraz však budete vedieť posúdiť aspoň časť problematiky a viete si vybrať poskytovateľa Internetu nielen podľa ceny ale aj kvality poslednej míle.


Julo Babiak
autor je členom združenia Internet pre všetkých


Súvisiace články:

Postavme si mikrovlnnú sieť!
Tento článok môže slúžiť ako návod prípadne poradca k stavbe vlastnej WirelessLan siete. Wi-fi sa stáva súčasťou nášho života a ceny zariadení sa už priblížili k bežnému užívateľovi. Môžeme to využiť všade kde Vám káble nestačia. Náklady sú zrovnateľné s klasickými Utp sieťami založenými na switchi alebo hube a stovkami metrov kábla.

Mikrovlnné pripojenie - situácia na trhu, podmienky a skúsenosti…
…alebo ako nájsť alternatívu k internetu od monopolu. Na Slovensku pôsobi viacero firiem poskytujúcich dátové a hlasové služby cez bezdrôtové spoje. Veľká pozornosť sa orientuje hlavne na mikrovlnné pripojenie do internetu, ktoré sa stalo jednou z najlepších možností, ako obísť potrebu pevnej linky od ST.

Alternatíva pre aDSL? MW a satelitné DSL!
Zaujímavou alternatívou pre avizované aDSL je spojenie jednosmerného internetu cez satelit (satelitné DSL) s najlacnejšou „pevnou” linkou, čo je momentálne na slovenskom trhu “mikrovlnka” (MW). Platiť to bude hlavne v prípade, ak bude pri aDSL obmedzený mesačný limit dát.

Postavme si mikrovlnnú sieť! (2)
Pre značný ohlas na predošlý článok a požiadavky na bližšie informácie o Wireless Lan zariadeniach si v nasledujúcich častiach seriálu o budovaní MW sietí predstavíme jednotlivé zariadenia potrebné pre stavbu malej (prípadne aj väčšej) bezdrôtovej siete. V tejto časti si predstavíme jednoduché USB zariadenie SL-2511UB.

Postavme si mikrovlnnú sieť! (3)
Ak už nechcete platiť telefónne účty za pevnú linku, v tomto seriáli sa dozviete, ako na to. V jeho treťom pokračovaní Vám predstavím druhé zariadenie vhodné ako prístupový bod pre MW sieť - WX-1590. Na recenziu nám ho poskytla firma Times-VT, ktorá tak reagovala na moju predošlú výzvu.

Neprehliadnite: