Chraňte své údaje - počítačová kriminalita objemem peněz už překonává obchod s drogami

Tlačový servis  /  27. 01. 2011, 00:00

Pravidelně si od roku 2007 připomínáme 28. ledna důležitost ochrany osobních údajů. Právě zítřejší den totiž vyhlásily Rada Evropy a Evropská komise jako Den ochrany osobních údajů. Nikoli náhodou. V roce 1981 přijala 28. ledna Rada Evropy důležitý dokument - Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů.

„Především s rozšířením internetu nejenom do stolních počítačů, ale i do dalších zařízení, jako jsou například mobilní telefony a tablety, se riziko krádeží osobních údajů zvyšuje. Nový druh rizika navíc přinášejí i sociální sítě. Nejenom 28. ledna by si tak lidé měli připomínat důležitost ochrany před bezpečnostními hrozbami a aktivitami počítačových zločinců. Vždyť v současné době podle odhadů již přesáhl objem peněz v počítačové kriminalitě obchod s drogami. Stejně jako v reálném světě, i v tom virtuálním, má totiž každý nejenom svá práva, ale i povinnosti, a každý by se měl o svou bezpečnost starat. Žádný paragraf to za nás neudělá. Zvýšenou pozornost by této problematice měly věnovat firmy, aby nedošlo k ohrožení citlivých dat zaměstnanců a zákazníků,“ říká Jakub Jiříček, bezpečnostní konzultant společnosti Symantec.

Neprehliadnite: