Programujeme v jazyku PHP - podmienky

Lukáš Ďurjan  /  30. 06. 2003, 00:00

3.diel Programovania v PHP / Každý z vás, a to bez ohľadu na programovacie schopnosti už určite počul niečo, ako je IF. V preklade z angličtiny je to AK. Z tohto vyplýva, že ak sa niečo udeje má sa stať niečo ďalšie. Ďalší príkaz je ELSE, ktorý znamená INÝ, takže, IF sa udeje niečo, stane sa niečo, ale ak sa stane niečo ELSE, vyvolá to niečo iné.

Možno sa Vám to zdá ťažké, ale postupom času zistíte, že príkazy ELSE a IF sú základom každého programovacieho jazyka. Nazývame ich podmienky.

Teraz tú úžasnú vetu preložím do ľudskej reči. Takže, AK sa niečo stane, vyvolá to nejakú odozvu, ale ak sa stane niečo – čokoľvek iné, vyvolá to zasa inú reakciu. Rozdiel medzi príkazmi ELSE a IF, aj keď sú si veľmi blízke, je ten, že IF je možné použiť bez ohľadu na to, či bude aj ELSE, zatiaľ čo ELSE nie je možné použiť bez príkazu IF. Viem, je to vysvetlené dosť zložito a chaoticky, ale jednoduchšie to skrátka nejde. Lepšie je však raz vidieť, ako storáz čítať. 8o)

Prejdime preto na samotné príklady:

Syntax zápisu IF a ELSE je prevzatá z jazyka C, a to nasledovne: if (niečo) echo „IF“; tzn., že udalosť, ktorá sa má splniť sa píše do zátvorky, zatiaľ čo udalosť, ktorá sa má stať po splnení tejto podmienky je zapísaná za zátvorkou.

Ak chceme použiť v zátvorke pre IF znamienko „=“, píšeme ho dvakrát, čiže „==“

Prvá aplikácia s použitím podmienky:

Vytvoríme si ďalší HTML formulár, ktorý bude obsahovať kolonku heslo. Asi takto :

<form action = “overenie.php“ >
<input type=“text“ name=“heslo“>
<input type=“submit“ name=“posli“ value=“over !“>

Ďalej budeme pracovať na skript PHP, pod názvom „overenie.php“, ktorý bude vyzerať nasledovne:

<?
if ($heslo == “kynžvart“) echo “Heslo ste zadali správne.“;      //tu použijeme IF na overenie hesla, ktoré je „kynžvart“
else echo “Nesprávne Heslo !“;           //príkaz else nie je nutné použiť, pokiaľ nevyžadujeme aj chybové hlásenie a pod.
?>

Neskôr sa dostaneme aj k práci s databázou, a vytvoríte si vlastnú databázu hesiel, takže ich bude vééééééľmi veľa, a vy budete môcť použiť každé z nich, a to bez vypisovania nekonečného skriptu.

Ak chceme vytvoriť podmienku, pri ktorej splnení sa stane viac činností, používame nasledovnú syntax(za zátvorku pridáme dvojbodku. Potom je však nevyhnutné podmienku ukončiť, aby skript vedel, čo ešte do nej spadá. Použijeme príkaz endif;):

<?
if ($heslo == “kynžvart“):
echo “Heslo ste zadali správne.“;
echo “Správne“;
else:                //tiež pri príkaze else sa používa dvojbodka
echo “Nesprávne Heslo !“;
echo “Nesprávne“;
endif;               //koniec podmienky
?>

Tiež je možné použiť zložitejšiu syntax:

<?
if ($heslo == “kynžvart“)
{
echo “Heslo ste zadali správne.“;
echo “Správne“;
}
else
{                    //tiež pri príkaze else sa používa dvojbodka
echo “Nesprávne Heslo !“;
echo “Nesprávne“;
}
endif;               //koniec podmienky
?>

Ak ste zvládli aj túto lekciu, ste úplne pripravený na prvé internetové aplikácie – na ich tvorbu.

MINITEST

  • Čo znamená príkaz IF?
  • Čo znamená príkaz ELSE?
  • Kedy tieto príkazy používame?
  • Aká je syntax pri viacerých podmienkach?
  • Druhá možnosť syntaxe IF ...

Ak ste aj tento test zvládli, môžete sa pustiť do ďalšej lekcie ...


Lukáš Ďurjan


Súvisiace články:

Programujeme v jazyku PHP! Základy jazyka PHP

Programujeme v jazyku PHP - úvod

Programujeme v jazyku C

Programovanie v DELPHI

Neprehliadnite: