Slovak Telekom od februára zrýchľuje DSL, čiastočne

Martin Tomšík  /  27. 01. 2011, 09:01

Spoločnosť Slovak Telekom od 1.2.2011 zvyšuje rýchlosť pripojenia do internetu prostredníctvom technológie DSL. Žiaľ, zákazníci tejto spoločnosti sa budú musieť tentoraz uspokojiť len s nevýrazným navýšením upstreamu.

Už veľmi dlhú dobu nezrýchľovala spoločnosť Slovak Telekom pripojenie na internet prostredníctvom svojej metalickej pevnej siete. Iste, vyskytli sa menšie úpravy smerom nahor, ale zväčša sa týkali menšej skupiny zákazníkov. Operátor ponúkol svojim klientom možnosť zaplatiť si za rýchlejší upload jednorazovo 2 eurá, neskôr tu bola možnosť navýšiť si download pri programe Turbo 3.

Firma spomínala ešte začiatkom minulého roka, že prehodnotí možnosti svojej metalickej siete a možno sa dočkáme zrýchľovania, na ktoré si spomínajú zákazníci operátora, ktorí využívajú jeho služby už dlhšie. No nestalo sa tak a zákazníci sa dočkali len vyššie uvedených zmien.

Avšak podľa novej tarify platnej od 1.2.2011 sa upload zvýši pri programoch bežiacich na DSL, teda programoch Turbo s pevnou linkou, tiež Turbo Solo (bez pevnej linky) a aj samotného pripojenia poskytovaného spolu s IPTV Magiom. Upstream sa teda z hodnoty 256 kbit/s posunie na číslo 384 kbit/s.

Rýchlosť uploadu vám nebude zvýšená, ak máte program Turbo 4 (aj Solo) alebo ste si niekedy v minulosti dali zvýšiť upstream na 512 kbit/s. Pripojenie tak bude zrýchlené len o veľmi nízku hodnotu, konkrétne o 128 kbit/s. Po 1. februári si zrejme budete musieť reštartovať váš modem, aby sa prejavilo zrýchlenie.

Neprehliadnite: