Dve riešenia pre lepší internet!

Mariusz Paczkowski  /  21. 07. 2003, 00:00

Návrhy IPV / Dial-up pripojenie je, a v najbližšej dobe na Slovensku aj zostane, najčastejšie využívaným spôsobom pripojenia k internetu. Doteraz uplatňovaný model tarifikácie pripojenia podľa počtu telefónnych impulzov je ale pre zákazníkov krajne nevýhodný. Dovoľujeme si vám preto predstaviť, vo forme pozvánky k diskusii, dve ďaľšie riešenia využívané vo svete, ktoré by aspoň čiastočne zefektívnili využitie dial-up a ISDN pripojenia z pohľadu slovenského užívateľa.

O možnostiach zavedenia ideálneho modelu, akým je flatrate (časovo a dátovo neobmedzené pripojenie za pevný mesačný poplatok) sme už na našich stránkach písali v článkoch Paušál na internet cez dial-up? Na Slovensku ani nápad! a Prečo nie ISDN Flatrate? Za zmenku stojí, že ponuku ISDN flatrate pripravuje Česky Telecom. Podľa predbežných návrhov služba ISDN flatrate by mala stať cca 1200 Kč. Technické riešenie by sa malo zakladať na využitiu B – kanálu pre aktívne surfovanie a D- kanálu pre pasívne pripojenie.

DIAL-UP / ISDN "DATA LIMIT"
Tento druh pripojenia využíva obdobný spôsob spoplatňovania, ako predstavený na Slovensku model ADSL a GPRS. Zákazník teda neplatí poplatky podľa počtu telefónnych impulzov (času pripojenia), ale len podľa objemu prenesených dát (traffic). Tento druh „dátovej” tarifikácie dial-up je často využívaný najmä v Australie ale napr. aj v Nemecku. Doslova ukážkové ponuky dial-up pripojenia nájdete napr. na stránkach: http://www.spin.net.au/dialup a http://w3.q-net.net.au/products/fastdial.asp.  

Výhoda tohto riešenia spočíva najmä v tom, že zákazník nemusí nervózne pozerať na hodinky a platí len za skutočne prenesené dáta (ako pri ADSL). Tento „dátový tarifikátor” umožňuje užívateľom nepretržité pripojenie pri nízkych nákladoch. Navyše zriaďovacie a inštalačné poplatky za dial-up sú oveľa nižšie ako v prípade ADSL a Dial-up je dostupne po celom Slovensku, nielen vo väčších mestách.

Pre lepšie zobrazenie tohto modelu predstavme si, že by cenník pre ADSL (DSL DATA) od ST platil aj pre dial - up pripojenie. V tomto prípade by mesačne zákazník zaplatil za konektivitu s limitom 1 GB (DATA 1000) 588 SK s DPH. K tomu by treba pripočítať aj nejaký mesačný paušál za službu prístupu na internet, napr. Dial Standard – 262 SK s DPH. Celkovo by zákazník zaplatil 850 SK s DPH mesačne za pripojenie s predplateným objemom 1 GB dát, čo je pre obyčajného „surfistu“ viac-menej postačujúce. Samozrejme, po prekročení predplateného objemu dát, by za každý ďalší MB platil tak, ako to je pri ADSL.

Nevýhody tohto modelu riešenia sú predovšetkým technického charakteru. Dlhšia doba pripojenia by zvýšila záťaž telefónnych liniek a obmedzila reálnu prenosovú rýchlosť pripojenia. Nadmernej dĺžke pripojenia sa dá ale zamedziť napr. použitím automatického odpájania dlhodobo neaktívneho pripojenia, ako to robia spomínaní providery v Austrálie.

DIAL-UP/ ISDN "TIME LIMIT" (predplatený časový limit)
Tento model tarifikácie je využívaný vo viacerých krajinách, napr. v Poľsku (TP SA, Netia), V. Británii (BT) alebo vo Francúzsku (France Telecom). V podstate sa tu počíta čas pripojenia, rozdiel oproti klasickému modelu je ale v tom, že si zákazník predpláca mesačný časový limit a môže ho využívať kedy chce. Nemusí preto platiť za drahšie impulzy v špičke a čakať nervózne do 19 hod., kým sa mu nezapne „zelená” na tarifikátore. Po prečerpaní mesačného limitu môže samozrejme naďalej používať pripojenie, platí už ale podľa počtu pretelefonovaných impulzov.

Spomínaný model v Poľsku ponúkajú dominantné „TP SA” a alternatívny operátor Netia. V ponuke je viacero balíkov, podľa predplatených hodín pripojenia (od 5 hod. až po 69 hod., v cene cca do 1000 SK). K tomu je aj „nočný flatrate”, kde od 24 do 7 ráno môže byť zákazník za pevný mesačný poplatok pripojený nonstop, čo oceňujú najme „sťahovači”.

Obdobný model ponúka aj France Telecom vo Francúzsku. Zákazník si môže zvoliť jeden z piatich balíčkov, pri čom najmenší je na 5 hod. pripojenia a stojí 8 EUR a najväčší má 100 predplatených hodín a stojí 25 EUR.

O niečo iná je situácia vo V. Británii. Tam dominantný British Telecom ešte minulý rok ponúkal zákazníkom plnohodnotný flatrate (s 12 hod. denným limitom pripojenia). Od novembra minulého roku z nej BT rezignoval a namiesto toho ponúkol službu „BT 24/7“ so 150 hodinovým mesačným limitom za 17 Libier/ mesiac. Pre ISDN je to 35 libier/ mes., pričom pre 128 kbps pripojenie je mesačný predplatený limit 75 hodín. Briti si môžu objednať aj službu BT SurfTime, ktorá za 7 libier/mes. umožňuje free pripojenie vo večerných hodinách a cez víkendy. Podobny model pripravuje aj Česky Telecom, pričom 100 - hod. limit by mal vraj stať cca 500 Kč.

Samozrejme, oba návrhy sú len kompromisom voči „flatrate“. Ich atraktivita závisí najmä od ceny, za akú by slovenskí provideri boli ochotní poskytnúť tieto služby. Vo veľkej miere sprístupnenie zvýhodnených balíkov závisí od dohody medzi providermi a ST ohľadom spôsobu prepojenia ich sieti. Vo viacerých krajinách, ktoré ponúkajú flatrate a zvýhodnene balíky služieb využíva sa tzv. model Friaco: ISP platia dominantnému operátorovi nie za čas pripojenia zákazníka do sieti ale pevnú mesačnú čiastku za každú prípojku. Na koľko takáto dohoda je možná aj na Slovensku? Nuž... nechajme sa prekvapiť.


Mariusz Paczkowski

Neprehliadnite: