Trnavská telekomunikačná sieť TTX-NET

Julo Babiak  /  01. 07. 2003, 00:00

Aj v Trnave existuje alternatíva pripojenia do internetu, ktorá nestráca na svojom lesku ani po zavedení ADSL. Alternatívu poskytuje ju spoločnosť PEEM Slovakia, spol. s r. o.. Aké možnosti ponúkajú pre používateľov Internetu, to sme sa spýtali pána Michala Novotného, konateľa spoločnosti.

Julo Babiak, Inet.sk: Akú alternatívu ponúkate v Trnave?
Michal Novotný, PEEM Slovakia: Naša spoločnosť buduje lokálnu telekomunikačnú sieť TTX-NET, ktorá sa skladá z optických chrbticových trás. Posledná míľa k zákazníkom je riešená rádiovými spojmi vo voľnom alebo v licencovanom pásme. Pre pripájanie domácností k našej sieti sa využívajú metalické prepoje inštalované v obytných domoch. Používatelia našej siete majú zatiaľ možnosť prístupu k dátovým službám, predovšetkým k Internetu. Keďže chceme byť aj alternatívou hlasovým operátorom či káblovým televíziám, pripravujeme našu sieť na prevádzkovanie VoIP, alebo Video On Demand.

Prečo práve TTX-NET?
Ako rodení Trnavčania máme cieľ vybudovať trnavskú sieť ďalšej generácie, čiže anglický názov Trnava´s Next Generation Network. Keďže názov sa nám zdal príliš dlhý, tak sme ho skrátili a vznikol TTX-NET.

Povedzte nám viac o Vašej sieti TTX-NET...
Zámerom našej spoločnosti bolo vybudovať funkčnú dátovú sieť, ktorú by využívali predovšetkým firemní zákazníci. Postupom času sme však zistili, že potreba čoraz viac komunikovať je nielen na úrovni firiem, ale aj medzi domácnosťami. Týmto sme naše služby prispôsobili aj zákazníkom v obytných domoch. V súčasnosti pociťujeme obrovský nárast pripojení pre domácnosti oproti firemnej klientele. Naša sieť je neustále vo vývoji. Snažíme sa o čo najkvalitnejšie pokrytie celej Trnavy a okolia.

Kde všade siaha sieť TTX-NET?
Sústreďujeme sa najmä na pokrytie mestských častí v Trnave. Konkrétnejšie sú to lokality Zátvor, Vodáreň, Družba, Kopánka, Linčianska, Prednádražie I, II, Staré mesto, Špíglsál, Modranka. Prípojné uzly našej siete budujeme nielen na základe dopytu klientov, ale aj na základe komplexného pokrytia Trnavy, čo nám neskôr umožňuje vo veľmi krátkej dobe zrealizovať pripojenie zákazníka v akejkoľvek lokalite na území mesta Trnava.

V prípade, že sa chcem pripojiť do Internetu cez Vašu sieť, čo mám urobiť?
Je to v podstate jednoduché. Treba sa zastaviť v našom zákazníckom centre alebo nám stačí zavolať. Po preverení možnosti pripojenia k niektorému z našich uzlov nasleduje samotná realizácia prípojky. V tomto momente je nutné, aby si zákazník nainštaloval do svojho osobného počítača sieťovú kartu, pokiaľ tak doposiaľ neurobil.

Aké sú ceny za pripojenie?
U nás si môžete „zasurfovať“ na internete už od Sk 504,- s DPH za mesiac. Súčasťou služby je neobmedzený (nonstop 24 hod.) prístup do siete Internet rýchlosťou 64 kbit/s, jedno e-mailové konto a 5MB priestoru na vytvorenie si vlastnej webovskej stránky. Ste však obmedzený na možnosť stiahnutia či odoslania 200 MB dát z resp. do siete Internet. Komunikácia v rámci našej siete TTX-NET nepodlieha tarifikácii, čo značí, že Vám nerátame prijaté či odoslané e-mailové správy a taktiež komunikáciu medzi užívateľmi siete TTX-NET. V cenníku si máte možnosť vybrať zo širokej palety tarifovaných ale aj netarifovaných liniek.

Ak to dobre chápem, tak pre domácich užívateľov máte predovšetkým určené tarifované linky?
Áno. Avšak tí domáci užívatelia, ktorí sú zameraní na sťahovanie dát z internetu majú možnosť siahnuť aj po veľmi výhodných netarifovaných linkách, ktoré majú k dispozícii už od Sk 2.280,- s DPH.

Aké výhody poskytujete klientom oproti ostatným ISP’s?
Veľmi nerád porovnávam výhody či nevýhody pre klientov našej siete oproti konkurenčným firmám a radšej túto otázku nechám na posúdenie našim súčasným alebo budúcim klientom či konkurencii. Základný balík služieb, ktorý náš klient získa pri pripojení do siete TTX-NET som už spomenul. Súčasťou základného balíka je možnosť prezerať si svoje e-mailové správy pomocou služby Webmail. Pre klientov s tarifovanými linkami je tu služba aktuálnej spotreby, ktorá Vám poskytuje komplexný prehľah prijatých či odoslaných dát. Klient má taktiež možnosť využívať niektorú z platených web-hostingových či server-housingových služieb.

Aké dátové rýchlosti sú možné?
V rámci siete TTX-NET je dátový prenos klienta obmedzený na 1 Mbit/s. Do siete Internet môže klient vstupovať rýchlosťou už od 32 kbit/s. Horná hranica prístupu do Internetu je obmedzená technickým riešením poslednej míle klienta. Väčšinou je to rýchlosť 2 Mbit/s prípadne jej násobky.

Aké technológie používate v sieti?
V našej sieti sú integrované technológie od popredných výrobcov ako napr.: Nortel Networks, HP, Sun Microsystems, Avaya Wireless, Linksys, Intel, Micos, Alcoma, a iní...

Na záver, kde Vás nájdeme?
V Trnave na Bernolákovej ulici číslo 1 (Kriváň), alebo na peem.sk .

Ďakujeme za rozhovor.

---
Pokiaľ číta tieto riadky používateľ či prevádzkovateľ alternatívnej siete a chcel by sa s nami podeliť o informácie o tejto sieti, mail na mňa je julo@!
---

Ďaľšie články:

Predstavujeme Deepnet - wi-fi sieť z Prievidze

Verejná sieť IOL v Košiciach

Alternatívne siete - úvod

Neprehliadnite: