Cisco, Ericsson a Fujitsu na čele rebríčka „zelených“

Tlačový servis  /  28. 12. 2010, 00:00

Počas nedávnej konferencie Spojených národov o klimatických zmenách v mexickom meste Cancún organizácia Greenpeace zverejnila štvrtú verziu rebríčka hodnotiaceho prínos globálnych IT spoločností k zastaveniu globálneho otepľovania s názvom Cool IT Leaderboard.

Na jeho popredných miestach sa umiestnili spoločnosti Cisco, Ericsson a Fujitsu. Cisco získalo najvyššie ohodnotenie kvôli odhodlaniu prinášať riešenia pre klimatické zmeny, ako napríklad vzdialená spolupráca, tzv. prepojené pracoviská (connected workplace) a prepojené budovy (connected buildings), či možnosti práce na diaľku s využitím telekomunikačných technológií (telecommuting).

Cesta za dosiahnutím záväznej medzivládnej dohody o riešení globálnych klimatických zmien bola dlhá a zložitá, no počas konferencie v Cancúne vyjadril podnikateľský sektor výraznú podporu pre nájdenie riešenia. Cisco, Ericsson, Microsoft, Google a iné prominentné IT spoločnosti sa zúčastnili konferencie s cieľom demonštrovať spôsob, akým IT spoločnosti dokážu prispieť k revolúcii čistej energie.

Na hodnotení Cool IT Leaderboard sa jednou tretinou podieľa miera politickej angažovanosti, preto je pochopiteľné, že IT spoločnosti na svojej v poradí druhej konferencii pripravili pre vlády zreteľnejší odkaz. Je však dôležité, aby ich politické aktivity počas konferencie v Cancúne aj po jej skončení boli čoraz viac podporované merateľnými príkladmi efektívnosti IT riešení pri znižovaní emisií, ako aj formulovaním požiadaviek IT spoločností na politických predstaviteľov, ktoré zabezpečia široké uplatnenie a využitie technológií znižujúcich emisie.

V hodnotení politickej angažovanosti sa na prvom mieste opäť umiestnila spoločnosť Google. Jej iniciatíva proti tzv. Proposition 23 (návrh zákona podporovaný ropným priemyslom, o ktorom rozhodovali občania štátu Kalifornia v referende) dokázala ubrániť významný kalifornský zákon namierený proti globálnemu otepľovaniu. Pre urýchlenie prechodu na využívanie čistej energie je potrebné, aby spoločnosti zintenzívnili lobovanie a podporu príslušným politickým riešeniam a legislatívnym návrhom. Účasť na konferencii v Cancúne je dôležitá, no politický aktivizmus a vodcovstvo sú potrebné počas celého roka.

Rozdiel medzi vodcami a spoločnosťami na chvoste tejto iniciatívy sa prehĺbil, pretože mnohé z nich stále nezapracovali potenciál IT produktov a riešení pre znižovanie emisií uhlíka do svojich hlavných podnikateľských rozhodnutí a vývoja, ani do lobingovej agendy. Medzi nových členov rebríčka Cool IT Leaderboard patria napríklad spoločnosti Wipro a Oracle.

 

 

Neprehliadnite: