Nový zákon o elektronických komunikáciách

Rastislav Guľaša  /  30. 12. 2010, 09:38

Ministerstvo dopravy zverejnilo na pripomienkovanie návrh nového zákona o elektronických komunikáciách, ktorým sa majú do nášho práva implementovať zmeny v európskom regulačnom rámci pre elektronické komunikácie.

Na Portáli právnych predpisov je zverejnený návrh zákona o elektronických komunikáciách, ktorý pripravilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Týmto zákonom majú byť implementované zmeny v európskom regulačnom rámci elektronických komunikácií, ktoré boli na európskej úrovni prijaté v roku 2009.

Návrh zákona by mal obsahovať zmeny týkajúce sa regulácie súťaže na trhu elektronických komunikácií, posilnenie ochrany spotrebiteľa, ale aj ochranu súkromia a údajov pri využívaní sietí a služieb. Týka sa teda nielen operátorov, ale aj koncových užívateľov. Pripomienky k návrhu zákona možno predkladať prostredníctvom Portálu právnych predpisov do 19.1.2011.

 

Neprehliadnite: