Nová verzia platformy SAP NetWeaver plná inovácií

Tlačový servis  /  09. 12. 2010, 00:00

Spoločnosť SAP predstavila novú verziu technologickej platformy SAP NetWeaver® 7.3, ktorá je dostupná pre technologických partnerov a zákazníkom bude dodaná v prvom kvartáli 2011. Medzi hlavné novinky patrí podpora vývoja mobilných aplikácií, integrácia procesov a dát, a taktiež nové komponenty pre vytváranie aplikácií.

Platforma SAP NetWeaver sa v kruhu vývojárov teší čoraz väčšej obľube, za posledné štyri roky vzrástlo jej využitie v priemere o 20% ročne a v súčasnosti je využívaná vo viac ako 62 000 firemných systémoch. Najnovšia verzia 7.3 predstavuje komplexný upgrade všetkých hlavných súčastí platformy a okrem rozšírenia súčasnej funkcionality prináša množstvo noviniek. Vývojárom otvára nové možnosti vývoja a cesty ku cloud architektúre, in-memory computingu a mobilným aplikáciám.

„SAP NetWeaver sa stal strategickou platformou pre SAP. Naši zákazníci vyžadujú inovácie a nové technológie, no za žiadnych okolností nechcú narušiť funkčnosť súčasných aplikácií. Jednoducho povedané, čo funguje, musí fungovať bez kompromisov a obmedzení. SAP NetWeaver 7.3 prináša našim zákazníkom fantastické inovácie pre ich informačné systémy, ktoré je možné integrovať do súčasných aplikácií bez toho, aby došlo k narušeniu ich prevádzky,“ uviedol Vishal Sikka, výkonný člen predstavenstva Technology and Innovation Platform, SAP AG.

Nová generácia SAP NetWeaver

SAP NetWeaver sa zameriava na tri hlavné triedy vo vývoji podnikových aplikácií – in-memory computing, cloud computing a podpora mobilných aplikácií. V súčasnosti tak NetWeaver predstavuje jedinú technologickú platformu, ktorá zahŕňa všetky tieto tri technológie a umožňuje ich jednoducho využiť pri vývoji moderných aplikácií.

 

In-memory computing

Táto technológia umožňuje optimalizáciu transakcií a prináša výpočty a analýzy v skutočne reálnom čase. Komponent SAP® High-Performance Analytic Appliance (SAP HANA) zvyšuje rýchlosť existujúcich aplikácií a zabezpečuje podporu pre tzv. mixed workload, umožňujúceho prevádzku analytických a transakčných systémov v jednotnom prostredí. SAP HANA poskytuje možnosť spracovania analýz v reálnom čase v prostredí SAP Business Suite a tiež zrýchlenie komponentov SAP® BusinessObjects a SAP NetWeaver® Business Warehouse. Táto technológia bola uvoľnená aj pre vývojárov SAP NetWeaver, ktorým umožňuje vývoj úplne nových typov aplikácií.

 

Mobilita

Nová platforma Sybase® Unwired Platform prichádza s nástrojmi pre vývoj a kompletné riadenie životného cyklu aplikácií pre mobilné zariadenia. V spojení s projektom „Gateway“, vďaka ktorému je možné publikovať v otvorenom, štandardizovanom formáte dáta z aplikácií vytvorených v SAP NetWeaver, Sybase Unwired Platform umožňuje pracovať s dátami systému SAP na ľubovoľnom zariadení.

 

Cloud computing

SAP aj naďalej pokračuje vo vývoji a inovácii platformy pre cloud computing a plánuje rozšíriť súčasné možnosti SAP NetWeaver o spoluprácu a analýzu v rámci cloudu. Očakáva sa rozšírenie schopností pre správu cloudu a nové nástroje pre nasadzovanie aplikácií on-demand, on-premise a on-device.

 

Orchestrácia v podaní SAP NetWeaver

Technologická platforma SAP NetWeaver predstavuje základ pre aplikácie SAP a vývojárom umožňuje poskytovať požadované informácie koncovým užívateľom v unifikovanej podobe a na ľubovoľnom koncovom zariadení. Vyvinula sa zo samostatnej technologickej platformy do súčasnej podoby komplexnej aplikačnej infraštruktúry, na ktorej sú prevádzkované všetky aplikácie SAP. SAP NetWeaver tak už nie je len typickým generickým middleware pre orchestráciu aplikácií, informácií a používateľov, ale umožňuje jednoducho vytvárať aplikácie on-premise, on-demand či on-device. S podporou orchestrácie zohráva SAP NetWeaver kľúčovú úlohu v oblastiach ako je systémová integrácia, riadenie business procesov, správa identít, manažment kmeňových dát a riadenie životného cyklu IS.

Neprehliadnite: