Cisco a BMC Software: aliancia pre zdokonalenie cloudových služieb

Tlačový servis  /  09. 12. 2010, 00:00

Spoločnosti Cisco a BMC Software vytvorili strategickú alianciu, ktorá prinesie nové riešenia pre rozsiahle multi-užívateľské cloudové infraštruktúry. Spoločnosti prepojili produktový vývoj a technologické architektúry, aby mohli zákazníkom ponúknuť riešenia zdokonaľujúce cloudové služby.

Jedným z nich je Integrovaná cloudová platforma – nové riešenie vytvorené pre uspokojenie potrieb poskytovateľov služieb a operátorov rozsiahlych privátnych cloudových prostredí. Platforma umožňuje poskytovateľom jednoduché prevádzkovanie end-to-end cloudových služieb na cloudovej infraštruktúre, vrátane vytvárania sietí dátových centier, výpočtových systémov, úložných priestorov a aplikácií.

 

 

Bezpečné, škálovateľné a multi-užívateľské cloudové služby

 

 • Cisco a BMC budú tieto riešenia podporovať zjednotením marketingu, služieb, predaja, testovania a certifikácie.

 • BMC prináša inovatívne softvérové riešenia, ktoré dynamicky prepájajú cloudové a IT služby s neustále sa meniacimi potrebami spoločností.

 • Cisco bude zároveň ponúkať relevantné riešenia od BMC ako alternatívu svojho systému Cisco Unified Computing System™.

 

Rýchlejšie zavádzanie nových cloudových služieb

 

 • Integrovaná cloudová platforma napomáha veľkým poskytovateľom cloudových služieb eliminovať mnohé komplikované kroky potrebné pre vytvorenie a prevádzku cloudových služieb.

 • Spoločné riešenie je založené na novej úrovni integrácie riešenia spoločnosti BMC nazvaného Cloud LifeCycle Management (CLM) s riešeniami Cisco pre vytváranie sietí dátových centier, výpočtových operácií a úložných kapacít.

 • Integrovaný systém je navrhnutý pre prevádzku v rozsiahlych privátnych, verejných aj hybridných cloudových prostrediach.

 • Pre poskytovateľov služieb prináša Integrovaná cloudová platforma kombináciu riešenia Cisco Unified Service Delivery a možností riešenia CLM od BMC, ktoré zvyšujú efektívnosť, znižujú čas potrebný pre uvedenie riešení na trh, zdokonaľujú kvalitu služieb, znižujú ich komplikovanosť a zvyšujú súlad s normami.

 

  • Jednoduché obstarávanie nových cloudových služieb: Prostredníctvom tejto platformy môžu poskytovatelia cloudových služieb automatizovať a optimalizovať úvodné náklady a konfiguráciu svojich nových cloudových ponúk.

  • Bezpečné, multi-užívateľské cloudové služby: Využitím vysoko bezpečnej architektúry sieťových kontajnerov umožňuje riešenie automatizáciu fyzického aj virtuálneho delenia multi-užívateľskej cloudovej infraštruktúry, vrátane inteligentného umiestňovania kontajnerov na základe veľkosti a bezpečnostných požiadaviek.

  • Samoobslužný portál pre správu cloudových služieb: Integrovaný portál umožňuje poskytovateľom služieb ponúknuť zákazníkom samoobslužný model riadenia pre ich cloudovú infraštruktúru. Prostredníctvom portálu môžu služby rýchlo a jednoducho pridávať alebo odstraňovať.

  • Zjednodušená prevádzka: Integrovaná cloudová platforma spája plánovanie, zriaďovanie, záruku, súlad s normami a riadenie verejných aj súkromných cloudových infraštruktúr.

 

Neprehliadnite: