Úprava rozšírení pre OpenOffice.org 3.3

Július Pastierik  /  08. 12. 2010, 00:00

S príchodom novej verzie OpenOffice.org sa môžete stretnúť s tým, že nie všetky rozšírenia v nej pôjdu nainštalovať. Ukážme si preto postup, ako ich dokážete zmeniť tak, aby to išlo.

OpenOffice.org 3.3 prináša zo sebou viaceré zmeny, medzi ktorými nájdete aj nové možnosti v oblasti rozšírení. Preto sa od tejto verzie v OpenOffice.org prestali podporovať staré verzie rozšírení, v ktorých mohli byť definície panelov nástrojov, menu a pod. uzavreté o.i. v XML značkách:

<oor:node> – </oor:node>

a môžu sa používať už iba novšie definície, ktoré sú uzavreté v značkách:

<oor:component-data> – </oor:component-data>

Z uvedeného dôvodu v OpenOffice.org 3.3 nejdú nainštalovať viaceré rozšírenia. Aby ste ich mohli používať, urobte nasledovné kroky:

Premenujte príponu rozšírenia oxt na zip a rozšírenie rozbaľte. Následne nájdite súbor „Addons.xcu“ (alebo „addon.xcu“) a otvorte ho v editore obyčajných txt súborov. Na začiatku (po informácii o verzii XML) nájdete zápis typu (poradie údajov xmlns:oor, xmlns:xs, oor:name, oor:package sa môže líšiť):

<oor:node xmlns:oor="http://openoffice.org/2001/registry"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                oor:name="Addons"
                oor:package="org.openoffice.Office">


Tento zápis vymažte a namiesto neho vložte tento zápis (poradie údajov xmlns:oor, xmlns:xs, oor:name, oor:package si môžte upraviť podľa vlastných predstáv):

<oor:component-data oor:name="Addons"
                                 oor:package="org.openoffice.Office"
                                 xmlns:oor="http://openoffice.org/2001/registry"
                                 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">


Prejdite na koniec súboru, kde nájdete zápis:

</oor:node>

Tento zápis vymažte a namiesto neho vložte:

</oor:component-data>.

Nakoniec súbor uložte. Upozorňujeme, že súbor musí byť uložený v kódovaní UTF-8.

Pretože na wiki.services.openoffice.org bola zverejnená aj konfiguračná schéma panelov nástrojov, menu a pod., je možné, že v budúcnosti bude povinná ako súčasť rozšírení. Aby ste sa tomuto problému vyhli už teraz, navrhujeme, aby ste ju do vložili aj do rozšírenia. V tomto prípade v adresári META-INF otvorte súbor „manifest.xml“, kde vložte tento riadok:

<manifest:file-entry manifest:media-type="application/vnd.sun.star.configuration-schema" manifest:full-path="Addons.xcs"/>

Ak definícia panelov nástrojov bola uložená v súbore „addon.xcu“, tento premenujte na „Addons.xcu“ a nezabudnite upraviť aj príslušný záznam v súbore „manifest.xml“:

<manifest:file-entry manifest:media-type="application/vnd.sun.star.configuration-data" manifest:full-path="Addons.xcu"/>

Teraz v hlavnom adresáre rozšírenia (tam, kde je uložený súbor „Addons.xcu“) vytvorte nový súbor (v kódovaní UTF-8) „Addons.xcs“ s týmto obsahom:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<oor:component-schema oor:name="Addons" 

                      oor:package="org.openoffice.Office" 

                      xml:lang="en-US" 

                      xmlns:oor="http://openoffice.org/2001/registry" 

                      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

                      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

 <templates>

  <group oor:name="MenuItem">

   <prop oor:name="Context" oor:type="xs:string"/>

   <prop oor:name="Title" oor:type="xs:string" oor:localized="true"/>

   <prop oor:name="URL" oor:type="xs:string"/>

   <prop oor:name="Target" oor:type="xs:string"/>

   <prop oor:name="ImageIdentifier" oor:type="xs:string"/>   

   <set oor:name="Submenu" oor:node-type="MenuItem"/>

  </group>

  <group oor:name="PopupMenu">

   <prop oor:name="Context" oor:type="xs:string"/>

   <prop oor:name="Title" oor:type="xs:string" oor:localized="true"/>

   <set oor:name="Submenu" oor:node-type="MenuItem"/>

  </group>

  <group oor:name="ToolBarItem">

   <prop oor:name="Context" oor:type="xs:string"/>

   <prop oor:name="Title" oor:type="xs:string" oor:localized="true"/>

   <prop oor:name="URL" oor:type="xs:string"/>

   <prop oor:name="Target" oor:type="xs:string"/>

   <prop oor:name="ImageIdentifier" oor:type="xs:string"/>

  </group>

  <group oor:name="UserDefinedImages">

   <prop oor:name="ImageSmall" oor:type="xs:hexBinary"/>

   <prop oor:name="ImageBig" oor:type="xs:hexBinary"/>

   <prop oor:name="ImageSmallHC" oor:type="xs:hexBinary"/>

   <prop oor:name="ImageBigHC" oor:type="xs:hexBinary"/>

   <prop oor:name="ImageSmallURL" oor:type="xs:string"/>

   <prop oor:name="ImageBigURL" oor:type="xs:string"/>

   <prop oor:name="ImageSmallHCURL" oor:type="xs:string"/>

   <prop oor:name="ImageBigHCURL" oor:type="xs:string"/>

  </group>

  <group oor:name="Images">

   <prop oor:name="URL" oor:type="xs:string"/>

   <node-ref oor:name="UserDefinedImages" oor:node-type="UserDefinedImages"/>

  </group>

  <set oor:name="ToolBarItems" oor:node-type="ToolBarItem"/>

 </templates>

 <component>

  <group oor:name="AddonUI">

   <set oor:name="AddonMenu" oor:node-type="MenuItem"/>

   <set oor:name="Images" oor:node-type="Images"/>

   <set oor:name="OfficeMenuBar" oor:node-type="PopupMenu"/>

   <set oor:name="OfficeToolBar" oor:node-type="ToolBarItems"/>

   <set oor:name="OfficeHelp" oor:node-type="MenuItem"/>

  </group>

 </component>

</oor:component-schema>


Na záver rozšírenie zbaľte do zip súboru a premenujte príponu na oxt. Aby ste nemuseli súbor Addons.xcu vytvárať, všetci záujemcovia si ho môžu stiahnuť (z praktických dôvodov sme ho zabalili do zip súboru): Addons.zip.

Neprehliadnite: