Éra nevyhnutného pracovania z kancelárie sa skončí

Tlačový servis  /  16. 11. 2010, 00:00

Zamestnanci akceptujú nižšie platenú prácu s vyššou mierou flexibility, mobility a využívania rôznych zariadení či sociálnych médií.

Spoločnosť Cisco nedávno oznámila výsledky svojej medzinárodnej správy Cisco® Connected World Report, ktorá poukázala na správanie sa zamestnancov v prístupe k informáciám. Správa odhalila konflikt medzi IT politikou spoločností a zvykmi zamestnancov, ktorí sú čoraz viac mobilní a pri práci využívajú rôzne zariadenia a sociálne médiá. Viac ako dve tretiny zúčastnených pracovníkov je presvedčených, že IT pravidlá ich spoločnosti by sa mohli zlepšiť a 41 % sa priznalo k porušovaniu týchto pravidiel z osobných aj pracovných dôvodov.

 

Podľa štúdie si zároveň tri pätiny pracovníkov myslia, že pre výkon svojej práce nepotrebujú byť v kancelárii. Ich túžba po mobilite je taká silná, že rovnaké množstvo pracovníkov by sa radšej rozhodlo pre nižšie platené zamestnanie, ktoré však umožňuje prístup k informáciám aj mimo kancelárie.

IT pravidlá – informovanosť a dodržiavanie zamestnancami

Štúdiu realizovala spoločnosť InsightExpress z USA na vzorke 2600 pracovníkov a IT manažérov z 13 krajín. Poukázala na to, že aj keď väčšina spoločností (82 %) má definované isté IT pravidlá, približne 24 % zamestnancov o nich vôbec nevie. 35 % pracovníkov vo firmách s existujúcimi IT pravidlami zároveň uviedlo, že im IT oddelenie neposkytlo vysvetlenie, načo tieto pravidlá slúžia. Až 64 % z pracovníkov vedomých si existencie IT pravidiel si myslí, že by mali byť aktualizované pre zohľadnenie reálnych biznis potrieb. 41 % zo zamestnancov, ktorí sa priznali k porušovaniu IT pravidiel uviedlo, že tak činia preto, lebo pre výkon svojej práce potrebujú zakázané aplikácie. Každý piaty pracovník zdôvodnil porušovanie IT pravidiel predpokladom nedostatočnej alebo žiadnej kontroly zo strany zamestnávateľa.

Využívanie sociálnych médií a osobných zariadení

Využívanie sociálnych médií na pracovisku je vo svete obmedzené rôzne a závisí od spoločnosti. 41 % zamestnancov uviedlo, že nemôže využívať sociálnu sieť Facebook, 35 % má v práci zakázaný Twitter. Aj keď sociálne médiá priamo s prácou nesúvisia, 51 % zúčastnených si myslí, že prispievajú k vytváraniu rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Až 64 % pracovníkov si želá, aby ich spoločnosť povolila využívanie sociálnych médií v zamestnaní. Zamestnanci sa stretávajú s istými obmedzeniami aj pri zasielaní okamžitých správ, alebo prístupe k osobnému emailu. Takmer 18 % pracovníkov dokonca v práci nesmie používať zariadenie iPod, osobný notebook či telefón. Väčšina zamestnancov (66 %) si myslí, že by im malo byť umožnené pripojenie bez obmedzení s akýmkoľvek zariadením. Mnohí zamestnanci to aj tak budú robiť bez ohľadu na to, či to ich spoločnosť zakazuje, alebo nie.

Silná túžba po mobilite a flexibilnej práci

Štúdia takisto poukázala na to, že 60 % pracovníkov nie je presvedčených o potrebe vykonávať prácu v kancelárii spoločnosti. Tento názor je výrazný najmä v Ázii a Latinskej Amerike.

Až 66 % opýtaných pracovníkov očakáva, že rozsah typov zariadení povolených pre prácu sa bude zväčšovať. V budúcnosti zamestnanci očakávajú rozšírenie výberu pripojených koncových zariadení aj o netradičné zariadenia, ako napríklad TV prijímače či auto-navigácie.

Dokážu spoločnosti uspokojiť potreby zamestnancov?

Takmer polovica IT manažérov uvádza, že ich spoločnosť nie je dostatočne pripravená podporiť mobilnú pracovnú silu z hľadiska pravidiel ani aplikovaných technológií. Nie je žiadnym prekvapením, že ich najväčšou obavou je bezpečnosť. Na otázku, čo je najväčšou bariérou flexibilnejšej pracovnej sily IT manažéri odpovedali, že sú to faktory ako bezpečnosť, rozpočet a skúsenosti zamestnancov. V kontraste s tým však samotní pracovníci často videli zdroj problémov práve v IT pravidlách svojej spoločnosti.

Bezpečnosť

Približne 19 % zamestnancov uviedlo, že si ani neuvedomujú, či sa im pri práci s PC niekto nedíva cez plece. Takmer 17 % priznalo, že ponecháva firemné zariadenia bez dozoru na dostupných miestach a až 58 % pracovníkov uviedlo, že umožnili tretím osobám využívať podnikové zariadenia bez ich priamej kontroly. Rôzne riziká narastajú aj z dôvodu zväčšujúcej sa distribúcie pracovnej sily – 26 % IT manažérov uviedlo, že jedna štvrtina zariadení poskytnutých zamestnancom v poslednom roku sa stratila alebo bola ukradnutá.

Tieto a ďalšie závery štúdie poukazujú na potrebu dokonalejších pravidiel, vzdelania koncových užívateľov, ako aj vytvárania pevnejších vzťahov medzi zamestnancami a IT oddeleniami. Tieto vzťahy ovplyvňujú rast spoločnosti, jej produktivitu, konkurenčné výhody, ale aj kontrolu nad súvisiacimi rizikami.

Neprehliadnite: