Pohodlie víťazí nad obavami zákazníkov o súkromie a bezpečnosť, zistil prieskum KPMG

Tlačový servis  /  12. 11. 2010, 00:00

Zákazníci rýchlo prijímajú mobile commerce, t.j. systém internetového obchodovania prostredníctvom mobilnej technológie, čo vytvára príležitosti a výzvy na celom svete.

Napriek vážnym obavám o súkromie a bezpečnosť údajov, ľudia na celom svete rýchlo prijímajú mobilný internet ako ľahký a pohodlný spôsob vykonávania každodenných transakcií, vrátane bankovníctva a nákupov, zistil globálny prieskum KPMG.

 

V porovnaní s obdobím len spred 18 mesiacov, celosvetový podiel respondentov, ktorí používali svoj mobilný prístroj na bankové transakcie, sa takmer zdvojnásobil, pričom stúpol z 19 na 46 percent, zatiaľ čo podiel respondentov, ktorí ho využívali na nákup tovarov a služieb, sa zvýšil z 10 percent na 28 percent.

 

Lídrami tohto prudkého nárastu sú najrýchlejšie sa rozvíjajúce ekonomiky sveta. V Číne 77 percent respondentov používa svoje mobily na bankovníctvo a 44 percent na maloobchodné transakcie, pričom v Indii 38 percent respondentov používa mobilné telefóny na nákupy a 43 percent na finančný biznis.

 

Súkromie je problém pre 9 z 10 zákazníkov

 

Napriek rastúcej informovanosti o mobile commerce sa mnohí čínski a indickí zákazníci stále veľmi obávajú, že vystavujú riziku svoje súkromie, pričom tie isté obavy majú aj ľudia takmer na celom svete.

 

Viac ako 90 percent respondentov v Južnej Kórei, Francúzsku, Južnej Afrike, na Slovensku, v Rumunsku, Brazílii a Rusku, ako aj v Indii a Číne, uviedlo, že sa obávajú o súkromie a bezpečnosť na internete, pričom v mnohých prípadoch sú ich obavy väčšie ako pred 18 mesiacmi. Respondenti v Českej republike a v Holandsku sú v tejto otázke najpokojnejší, ale aj tu viac ako sedem z 10 respondentov uviedlo, že je to dôvod na obavy.

 

Tieto poznatky vyplývajú zo štvrtého vydania pravidelného prieskumu s názvom “Zákazníci a konvergencia IV”, ktorý zisťuje, ako zákazníci využívajú technológiu. Tento prieskum uskutočňuje globálna kancelária KPMG pre informácie, komunikácie a zábavu. Správa z roku 2010, ktorá pokrýva 22 krajín, vychádza zo skúmania každodenného používania mobilnej a počítačovej technológie u viac ako 5 600 ľudí.
 

“V porovnaní s naším posledným prieskumom, ktorý vychádzal z údajov z konca roku 2008, prieskum z roku 2010 preukázateľne zistil, že mobilný internet rýchlo otvára celkom nový globálny trh,” povedal Gary Matuszak, globálny vedúci kancelárie pre informácie, komunikácie a zábavu. “Zistili sme, že ľudia sú čoraz ochotnejší platiť za obsah vysokej hodnoty. Organizácie, ktoré poskytujú vysokokvalitný materiál nápaditým a užívateľsky príťažlivým spôsobom, budú schopné vytvárať významné výnosy."

 

“Zákazníci však najviac vnímajú nedostatočné súkromie a slabú bezpečnosť a môžu tak brzdiť ďalší rozvoj internetu ako komerčného nástroja. Zákazníci na celom svete zastávajú názor, že riešenie týchto otázok je spoločnou zodpovednosťou poskytovateľov týchto služieb, ktorí by mali zlepšovať systémy a zabezpečiť väčšiu prehľadnosť svojich správ o otázkach bezpečnosti, a regulačných orgánov, ktoré by mali zaviesť také nástroje na ochranu súkromia a bezpečnosti, ktoré riešia nové výzvy vyplývajúce z rozvoja mobilnej technológie.” 

 

Viac ľudí je ochotných platiť

 

Veľkou výzvou pre poskytovateľov obsahu je otázka, ako premeniť svoju prítomnosť na internete na výnosy, ale výsledky tohto prieskumu ukazujú, že zákazníci si už asi zvykajú na to, že by mali platiť za niečo, čo využívajú.

 

V celosvetovom prieskume 43 percent respondentov uviedlo, že sú teraz ochotní platiť za prístup k často používanému online obsahu. V krajinách Ázie a Tichomoria toto číslo vzrástlo na 59 percent, pričom Čína a India sú jasní globálni lídri so 63 resp. 65 percentami.

 

Najmenej ochotní platiť sú zákazníci v Holandsku, len 6 percent, za ktorým nasleduje Írsko s 12 percentami, Kanada s 15 percentami a Nemecko so 17 percentami.

 

Pokiaľ ide o ľudí, ktorí sú ochotní platiť za prístup, najobľúbenejším druhom obsahu, za ktorý by ľudia platili, je video, ktoré zvolilo 56 percent respondentov, a hudba, za ktorú by bolo ochotných platiť 53 percent ľudí. Platená hudba je osobitne obľúbená medzi mladými ľuďmi, pričom 61 percent ľudí vo veku 16-24 rokov hovorí, že by boli ochotní platiť.

 

Akceptácia reklamy sa zvyšuje

 

Taktiež sa zdá, že zákazníci sú ochotnejší akceptovať reklamu, aj keď tu existuje jasný rozdiel medzi reklamou v počítači a na mobilnom zariadení. Pre jasnú väčšinu (56 percent) sú v poriadku reklamy v ich počítačoch, ale len 42 percent by ich akceptovalo vo svojich mobilných zariadeniach.

 

Väčšina by tiež radšej videla reklamy prispôsobené ich konkrétnym záujmom a aktivitám, pričom takmer šiesti respondenti z desiatich (58 percent) uviedli, že by boli ochotní povoliť sledovanie ich používania internetu a informácií o ich osobnom profile, ak by to viedlo k nižším nákladom.

 

Najviac naklonení online sledovaniu sú Maďari, z ktorých takmer 80 percent uviedlo, že by to akceptovali. Za nimi nasledujú Brazílčania so 72 percentami a Indovia a Rusi so 65 percentami. Najmenej nadšení sú Poliaci s 30 percentami, Holanďania s 37 percentami a Kanaďania so 42 percentami.

 

“Na prvý pohľad sa môže zdať, že tieto výsledky sú v rozpore s našimi zisteniami o súkromí a bezpečnosti,” uviedol Pavol Adamec, vedúci pre komunikácie a médiá v KPMG Slovensko, “ale existuje jasný rozdiel v tom, ako zákazníci vnímajú nekontrolované používanie osobných údajov a ich riadne regulované použitie. Vidia určitú hodnotu v tom, že umožnia poskytovateľom služieb prístup k informáciám, potrebným pre služby, ktoré sú viac šité na mieru, ale sú ochotní urobiť tak len vtedy, ak sú riziká kontrolované a čo je najdôležitejšie, ak z toho pre nich vyplýva nejaká hodnota.”

 

Región Ázie a Tichomoria je lídrom v používaní mobilnej technológie

 

V celej správe sa objavujú pozoruhodné rozdiely medzi používaním internetu a prístupom ľudí v krajinách Ázie a Tichomoria a v krajinách Európy a Ameriky, pričom je oveľa pravdepodobnejšie, že zákazníci v Ázii a Tichomorí budú veľmi často používať mobilné online služby. Dokonca aj v Európe existuje jasný rozdiel medzi západoeurópskymi krajinami a krajinami strednej a východnej Európy.

 

“Domnievame sa, že to súvisí s rozdielmi v infraštruktúre, keďže Severná Amerika a Západná Európa majú rozsiahle a vysoko rozvinuté drôtové a bezdrôtové siete, zatiaľ čo ostané krajiny, ktoré neinvestovali také veľké prostriedky do drôtovej technológie, preskočili túto fázu a prechádzajú priamo na bezdrôtovú mobilnú technológiu,” povedal Pavol Adamec. “U zákazníkov, ktorí v súčasnosti majú pevné pripojenie, však nevidíme žiadne náznaky, že by sa ho chceli vzdať. V celosvetovom meradle 84 percent respondentov uviedlo, že stále majú pevnú linku, aj keď ju teraz využívajú hlavne na internetové pripojenie, a nie na telefonické hovory.”

 

Rôznorodé výsledky pri službách cloud computing

 

Predvídajúc ďalší významný krok v online obchodovaní, prieskum zisťoval, ako zákazníci využívajú služby cloud computing [poskytovanie služieb a programov uložených na serveroch na internete, pričom používatelia k nim môžu pristupovať napríklad pomocou webového prehliadača]. Dve tretiny respondentov (66 percent) uviedli, že v súčasnosti využívajú služby cloud computing, vrátane ukladania dát do pamäte a zdieľaných aplikácií. Jedna pätina uviedla, že už majú uložené osobné, zdravotné a finančné informácie vo virtuálnom mračne.

 

Existujú však významné rozdiely v penetrácii služieb virtuálneho mračna v jednotlivých krajinách. Napríklad v Španielsku 89 percent respondentov uviedlo, že používajú tieto virtuálne technológie. V Južnej Afrike je toto číslo 79 percent. Na druhej strane si tieto služby osvojila len polovica (51 percent) zákazníkov v Spojených štátoch a v Nemecku ich využíva skromných 27 percent používateľov.

 

“Hlavnými prekážkami širšieho využívania služieb cloud computing je malá informovanosť a nedostatok pociťovanej potreby,” povedal Gary Matuszak. “Zdá sa, že neexistujú žiadne významné predsudky voči používaniu vzdialených aplikácií namiesto aplikácií, ktoré sa nachádzajú vo vašom počítači. Ak bude možné prekonať problémy spojené so súkromím a bezpečnosťou k spokojnosti zákazníkov, je veľmi pravdepodobné, že tento nový, pohodlný a vysoko efektívny kanál pre dodávanie informácií a služieb bude hrať hlavnú úlohu v ďalšom rozvoji globálneho trhu.”

Neprehliadnite: