Zbavte sa starostí a zbytočných nákladov s IT, poďte do “cloudu”

Platená reklama  /  13. 11. 2010, 11:08

Patríte medzi malé a stredné firmy a trápite sa s budovaním a udržiavaním firemnej IT infraštruktúry v chode? Vyžaduje vaša firma neptretržitý a garantovaný beh prevádzkových služieb? Chcete optimalizovať náklady na prevádzku svojich IT systémov? Máme pre vás riešenie!

Predstavujeme vám moderný a cenovo efektívny spôsob nasadenia a prevádzky IT riešení: Infraštruktúra ako služba (angl. Infrastructure as a Service – IaaS) a Softvér ako služba (angl. Software as a Service – SaaS).

Nekupujte už viac drahé servery, úložiská dát, či sieťové komponenty, zabudnite na starosti s aktualizáciou softvéru. IaaS a SaaS predstavuje spoľahlivé a inteligentné riešenie pre váš biznis, ktoré vám umožní prenajať si požadované IT zdroje (CPU, kapacitu RAM, priestor na ukladanie dát, zálohovanie, sieťové, bezpečnostné a dalšie doplnkové služby a samozrejme softvérové vybavenie).

Celú hardvérovú a softvérovú platformu pre takéto riešenie vlastní a spravuje poskytovateľ služby, ktorý je zároveň zodpovedný za jej umiestnenie vo vhodnom dátovom centre, rovnako ako za prevádzku, správu, bezpečnosť a nedotknuteľnosť zverených dát.

Kľúčovým komponentom takýchto služieb býva virtualizačná technológia, ktorá prináša nové vlastnosti, ktoré doteraz nebolo možné nasadiť:

  • rýchlu a bezvýpadkovú migráciu virtuálnych serverov medzi fyzickými servermi
  • jednoduché navýšenie výkonu pridaním dodatočných systémových zdrojov (CPU, RAM, diskový priestor)
  • výrazne rýchlejšie nasadenie celého riešenia a dalšie užitočné vlastnosti.

Aké sú hlavné výhody takýchto služieb?

Predovšetkým je to eliminovanie nevýhod, ktoré sú spojené s vlastníctvom hardvérových a čiastočne aj softvérových komponentov. Vďaka spoplatneniu služby formou mesačného paušálu minimalizuje model Iaas a SaaS nutnosť počiatočnej investície do vybavenia a poskytuje zákazníkovi všetky potrebné komponenty požadovaného riešenia. Kedže všetky komponenty prenajatého riešenia vlastní poskytovateľ služby, zákazník je oslobodený od problémov s poruchami zariadení a poskytovateľ služby zmluvne garantuje zabezpečenie fungovania prenajímaných služieb aj v prípade hardvérovej poruchy.

Šetrite tam, kde sa to dá a kde to má význam

  1. Prenajímate si len to, čo skutočne potrebujete: model prenájmu IT infraštrutúry umožňuje prenajať si len skutočne potrebné zdroje, čo v praxi znamená, že nemusíte investovať vysoké sumy do kúpy hadvéru.
  1. Flexibilita a škálovateľnosť: v prípade nárazovej záťaže, či postupného rozvoja biznisu má zákazník možnosť jednoducho svoje IT zdroje navýšiť podľa aktuálnej potreby.
  1. Garancia aktualizácie hardvéru i softvéru: IT komponenty morálne zastarávajú, čo môže byť pre menšie firmy problém, nie vždy majú dostatok finančných prostriedkov na kúpu nového vybavenia. Pri riešení IaaS poskytovateľ služby zmluvne garantuje zákazníkom aktualizovanie svojej hardvérovej a softvérovej platformy tak, aby dokázali držať krok s vývojom a príchodom nových, modernejších a výkonnejších technológií.
  1. Náklady na pracovnú silu: predstavujú nezanedbatelné náklady pri prevádzke IT riešení. Súčasťou mesačného paušálneho poplatku za prenajaté služby býva aj administrácia prenajatých zdrojov a technická podpora pre prípad problémov. Pre zákazníkov, ktorí vyžadujú vysoký stupeň podpory sú k dispozícii mechanizmy nepretržitej podpory 24x7.
  1. Pridaná hodnota: poslednou spomenutou výhodou je schopnosť poskytovateľov ponúkať rôzne doplnkové služby v oblastiach bezpečnosti, zálohovania dát, vysokej dostupnosti riešení atď. a pokryť tak aj nadštandardné potreby zákazníkov pri špecifických druhoch riešení.

Koľko teda môžete ušetriť?

Výška ušetrených prostriedkov je priamo závislá na type konkrétneho riešenia a požiadavkách zákazníka. Vo všeobecnosti však možno povedať, že nasadením modelu IaaS a SaaS je možné ušetriť v priemere až 30% nákladov v porovnaní s konvenčnými modelmi zaobstarávania, nasadenia a prevádzky IT infraštruktúry.

Cloud služby a ochrana dát

S prevádzkou zákazníckych dát na prenajatej IT infraštruktúre úzko súvisí aj problematika ochrany osobných údajov, resp. firemných dát. Viac o tejto problematike si môžete prečítať v dokumente Bezpečnosť a ochrana firemných dát v rukách tretej strany.

O nás

zeom je špecialista na virtualizáciu a služby v oblasti cloud computingu. Poskytujeme IT infraštruktúru ako službu (IaaS), softvér ako službu (SaaS), desktop virtualizáciu (VDI). Prinášame riešenia typické pre enterprise sféru do oblasti malých a stredných firiem. Pridanou hodnotou našich služieb je bezpečnosť a vysoká dostupnosť. Máte záujem o konzultáciu zdarma? Neváhajte nás kontaktovať!
 

WEB: http://www.zeom.sk/
Server konfigurátor: http://www.zeom.sk/konfigurator/server/

Tel: +421 948 899 554
Email: mailto:info@zeom.sk

Neprehliadnite: