Verejná sieť IOL v Košiciach

Julo Babiak  /  12. 06. 2003, 00:00

Zistili sme, že spoločnosť KBC Group prevádzkuje v Košiciach alternatívnu prístupovú sieť do Internetu pod názvom IOL. O tom, aké možnosti táto sieť prináša svojim zákazníkom, ako je možné sa k nej pripojiť a o mnohom ďaľšom nás informoval Ing. Zdeňek Černík, riaditeľ spoločnosti.

Julo Babiak, Inet.sk: Základná otázka, čo je to IOL?
Ing. Zdeňek Černík, riaditeľ spoločnosti KBC Group: IOL je verejná telekomunikačná sieť v Košiciach, ktorá poskytuje klientom prístup k dátovým službám, to znamená aj k Internetu. Skratka IOL znamená Internet On LAN, čo vystihuje podstatu celej siete. Je to sieť geograficky rozložená v rámci Košíc, základom sú vysokokapacitné optické káblové rozvody a tam kde optika nevedie, tak sú zriadené rádiové spoje vo voľnom ale aj licencovanom pásme. Koncové vedenia sú riešené klasickými metalickými rozvodmi. Služby tejto siete využívajú firemní aj domáci klienti.

Dá sa to chápať ako alternatíva k rozvodom ST alebo káblových operátorov?
Presne tak, je to integrovaná dátová sieť, ktorá má svoje uzly, kde sa dá k nej pripojiť.

Ako teda pripájate klientov k IOL?
Tam, kde sú metalické rozvody, klienta pripojíme klasickým Ethernetovým káblom. Kde nie sú, tam ostáva možnosť pripojenia mikrovlnne. Naša sieť je však neustále v rozvoji a snažíme sa vytvárať uzly všade, kde je o to záujem. Hlavné lokality sú pre nás sídliská, kde je najviac domácich klientov.

Takže keď sa chcem pripojiť do Internetu, čo mám urobiť?
Stačí nám zavolať a u nás technici preveria, či je možné Vás pripojiť, závisí od lokality, kde bývate. Ak máme v tej lokalite uzol, tak na zriadenie stačí urobiť Ethernetovú prípojku. Ak nie je, musíme tam prípojku zriadiť, čo si ale vyžiada trochu času. Prakticky hneď je však možné urobiť mikrovlnný spoj, pokiaľ je viditeľnosť na nejaký náš mikrovlnný bod.

Kde všade sa rozprestiera Vaša sieť?
V súčasnosti sú pokryté sídlisko Ťahanovce, sídlisko Nad Jazerom a sídlisko Kuzmányho. Keďže nie všetky časti sú zakáblované, priebežne dokončujeme sieť až do úplného zakáblovania sídlisk, prednostne robíme časti, kde je najväčší dopyt.

Pre domácich klientov bude najzaujímavejšia cena ...
Cena zriadenia metalického pripojenia je pre domácich klientov 2499,- Sk s DPH. Cena zriadenia mikrovlnného pripojenia je 10 000,- Sk bez DPH.
Mesačné poplatky sú závislé od typu pripojenia. Najlacnejšie je za 399,- Sk s DPH, kde klient dostane neobmedzený prístup do lokálnej siete IOL a nočný prístup (18.00-06.00) do Internetu základným pripojením. Celodenné pripojenie do Internetu so základným pripojením je za 599,-Sk s DPH.

To znamené, že ceny nie sú závislé od objemu prenesených dát?
Nie, naši klienti, či firemný alebo domáci, nie sú obmedzovaní množstvom dát.

A aká je internetová rýchlosť základného pripojenia?
Internetovú rýchlosť prideľujeme až na úroveň užívateľa, čo v praxi známená, že Vaša konektivita nebude priamo závislá od toho, koľko ľudí práve pracuje na Internete. Čo sa týka rýchlosti, u nás dostanete neobmedzenú rýchlosť pre prenos Vašich e-mailových správ, dynamickú rýchlosť pre sťahovanie http (pokiaľ surfujete, obmedzíme Vás na 1 Mbit/s, pokiaľ sťahujete data, obmedzíme Vás na rýchlosť dial-up modemu (zhruba 56 kbit/s)), ostatné protokoly sú pridelené do statického pásma, ktoré sa mení v závislosti od počtu uživateľov v danej lokalite. Spôsob prideľovania dynamickej šírky pásma našou spoločnosťou je na území SR jedinečný a patrí medzi firemné ”know-how”, preto nie je verejne publikovateľný.

Koľko domácich klientov je v súčasnosti pripojených?
Okolo 2500.

Akou linkou je pripojená sieť IOL do SIX-u?
34 Mbit/s.

Na záver, kde Vás nájdeme?
V Košiciach na Letnej 42, na Internete kbc.sk, resp. iol.sk.


Ďakujem za rozhovor!

---
Pokiaľ číta tieto riadky používateľ či prevádzkovateľ alternatívnej siete a chcel by sa s nami podeliť o informácie o tejto sieti, mail na mňa je julo@!
---

Ďaľšie články:

Alternatívne siete - úvod

Predstavujeme Deepnet - wi-fi sieť z Prievidze

Neprehliadnite: