Predaj produktov značky Koh-i-noor s podporou BYZNYS ERP

Tlačový servis  /  13. 10. 2010, 00:00

Spoločnosť Koh-i-noor Hardtmuth Slovensko, zaoberajúca sa dodávkami produktov značky Koh-i-noor v Slovenskej republike, bude využívať BYZNYS ERP. Projekt realizuje spoločnosť Gosvo.

„K rozhodnutiu využiť pre inováciu informačného systému spoločnosti BYZNYS ERP nás viedla snaha skvalitnť malo a veľkoobchodný predaj včítane získania nástrojov pre analýzu dát s prepojením na aplikácie rodiny Office,“ uvádza predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Miloš Ďurč a pokračuje: „Kľúčovou požiadavkou potom bolo, aby sa sieť maloobchodných predajní stala nezávislou na funkčnosti vzdialeného pripojenia do centrály.“ Táto požiadavka bude systémom BYZNYS riešená modulom pre maloobchodný predaj, ktorý umožní predaj i v prípade, že dôjde k zníženiu kapacity alebo i výpadku internetového spojenia s centrálou.

„Výber systému BYZNYS ERP pre riešenie informačného systému Koh-i-noor Hardtmuth Slovensko vnímame ako potvrdenie jeho pozície v segmente obchodných spoločností, v ktorých je kombinovaný maloobchodný a veľkoobchodný predaj. Požiadavky zákazníka korešpondujú s funkcionalitou BYZNYS ERP, čo je zárukou pre rýchlu a úspešnú implementáciu“ doplňuje Tomáš Táborský, obchodný riaditeľ Gosvo.

Očakávané prínosy nasadenia BYZNYS ERP:

  • zaistenie predaja po výpadku spojenia na predajni

  • zjednodušenie prípravy podkladov pre riadenie a ich využitie v produktoch MS Office

  • zlepšenie organizácie a prehľadu o skladových zásobách

  • elektronická výmena dokladov s materskou spoločnosťou

Neprehliadnite: