Medzinárodný prieskum o využívaní sociálnych médií zo strany firiem

Tlačový servis  /  13. 10. 2010, 00:00

Agentúra Neopublic Porter Novelli prináša medzinárodný prieskum o využívaní sociálnych médií zo strany firiem a organizácií. Výsledky ukazujú, že väčšina veľkých a stredných firiem už začala používať sociálne médiá na komunikačné účely. Organizácie však priznali, že s týmto typom komunikačného kanála zatiaľ skôr experimentujú, chýba im dôkladnejší strategický prístup a následné vyhodnotenie. Medzinárodného prieskumu sa zúčastnilo celkovo 121 organizácií a firiem z 15 krajín a približne 13 hospodárskych odvetví.

Rok 2009 bol prelomovým z hľadiska využívania sociálnych médií. Podľa výsledkov prieskumu práve vtedy začalo najviac organizácií/ firiem používať na komunikačné účely aj sociálne médiá. Väčšina opýtaných má pozitívny postoj k sociálnym médiám a vníma, že sú veľkou príležitosťou pre ich biznis. Napriek tomu by však asi tretina opýtaných potrebovala viac dôkazov o tom, ako môžu sociálne médiá pomôcť ich biznisu. Korelácia komunikačných aktivít v sociálnych médiách s obchodnými výsledkami predstavuje dnes v digitálnom svete hľadanie Svätého grálu. Konverzácia a vzťahy sa ťažko merajú.

 Viac ako polovica firiem zatiaľ so sociálnymi médiami iba experimentuje, iba 27% opýtaných už integrovalo sociálne médiá do celkovej komunikačnej stratégie. Najčastejším účelom zapájania sociálnych médií do komunikácie je upevňovanie dobrej reputácie značky, dialóg so zákazníkmi, alebo snaha podporiť návštevnosť webových stránok. Najčastejšie používanými nástrojmi sú tzv. social networking stránky.
Firmy a sociálne médiá
V súčasnosti sa veľa firiem stará o zapájanie sociálnych médií do komunikačných aktivít vlastnými silami. Polovica opýtaných organizácií uprednostňuje vykonávať aktivity so sociálnymi médiami in-house; pričom sa o sociálne médiá starajú predovšetkým marketingové oddelenia alebo oddelenia komunikácie a PR.
Je však dôležité si uvedomiť, že prístup k sociálnym médiám majú nielen zamestnanci komunikačných a marketingových oddelení, ale aj ostatní zamestnanci firmy. Viac ako polovica opýtaných organizácií umožňuje svojim zamestnancom neobmedzený prístup na sociálne médiá, napriek tomu však len štvrtina má vnútornú firemnú politiku, ktorá upravuje aktivity na sociálnych médiách pre zamestnancov. Takýto stav so sebou nesie potenciálne riziko, že by zamestnanci, hoc aj nechtiac mohli svojimi aktivitami uškodiť vlastnej firme či organizácii.
Ako vyhodnocovať?
Firmy/ organizácie vnímajú rôzne bariéry pre širšie využitie sociálnych médií ako napríklad neschopnosť vypočítania návratnosti investícií (ROI), nedostatok digitálnej gramotnosti a porozumenia sociálnym médiám ako aj nedostatok efektívnych nástrojov na meranie aktivít na sociálnych médiách. Napriek tomu, podľa výsledkov prieskumu napríklad iba tretina opýtaných používa služby monitoringu sociálnych médií.
Podľa prieskumu používajú organizácie na meranie úspechu komunikačných aktivít prostredníctvom sociálnych médií skôr kvantitatívne údaje, ktoré poskytujú iba veľmi obmedzený pohľad na vplyv týchto aktivít na cieľovú skupinu. Najčastejšie používanými jednotkami merania sú počet interakcií, alebo komentárov, počet fanúšikov a návštevnosť stránky.
Sociálne médiá v komunikačných rozpočtoch
Rozpočty na komunikačné aktivity prostredníctvom sociálnych médií postupne rastú, ale stále sú veľmi obmedzené. V súčasnosti už väčšina opýtaných investuje do tohto typu komunikácie, zatiaľ čo v roku 2009 skoro polovica opýtaných nemala na sociálne médiá vyčlenené žiadne prostriedky. Napriek tomu je pre sociálne médiá vyčlenených len približne 5 až 10%  z komunikačných rozpočtov.
Záver
Z výsledkov prieskumu vidíme, že väčšina firiem potrebuje strategicky integrovať sociálne médiá a komunikáciu cez tradičné médiá. Firmy si uvedomujú potenciál, ktorý im komunikácia s cieľovou skupinou pomocou sociálnych médií ponúka, ale nie sú ešte vo väčšine prípadov schopné tento potenciál plne využiť. Najviac nedostatkov sme vďaka nášmu prieskumu identifikovali vo fáze strategického plánovania a vo fáze vyhodnocovania.
 

Neprehliadnite: