Firefox Portable ako predvolený program vo Windows 7

Marek Poleč  /  17. 09. 2010, 07:21

Vďaka portable verzii obľúbeného prehliadača Firefox (ktorú možno stiahnuť z PortableApps.com) si môžete váš prehliadač s uloženými záložkami, rozšíreniami a uloženými heslami vziať kdekoľvek so sebou. Skúšali ste sa však zamyslieť nad tým, ako Firefox Portable prednastaviť ako predvolený webový prehliadač?

Radi by ste otvárali HTML súbory alebo pristupovali k webovým stránkam práve prostredníctvom portable verzie Vášho prehliadača? Ak ste odpovedali áno, vedzte, že existuje utilita s názvom Register Firefox Portable with Default Programs, ktorá vám to umožní.

Stiahnite si Register Firefox Portable with Default Programs z adresy winhelponline.com. Utilitu Register Firefox Portable with Default Programs nie je potrebné inštalovať. Stačí rozbaliť stiahnutý .zip súbor a dva krát kliknúť na súbor RegisterFirefoxPortable.exe.

V prípade zobrazenia dialógového okna User Account Control (UAC) kliknite na Yes, alebo Áno pre pokračovanie. Zobrazí sa dialógové okno utility Register Firefox Portable with Default Programs. Kliknite na  tlačidlo … na pravej strane dialógového okna a zvoľte umiestnenie portable verzie vášho Firefox-u.


Otvorte priečinok, v ktorom máte Firefox Portable nainštalovaný a vyznačte FirefoxPortable.exe. Kliknite na Open. Zobrazí sa cieľový adresár s cestou k vašej mobilnej verzii prehliadača Firefox. Kliknite na Register.


Zobrazí sa dialógové okno informujúce o tom, že odteraz je váš prehliadač Firefox Portable asociovaný s predvolenými programami vo Windows 7. Kliknite na OK.


Zatvorte dialógové okno Register Firefox Portable kliknutím na X tlačidlo v pravom hornom rohu dialógového okna. K nastaveniu Firefox Portable ako predvoleného prehliadača vás delí už iba jeden krok. Kliknite na menu Štart a následne na Predvolené programy (Default Programs).
 

 

V prípade že sa v zozname menu Štart odkaz na Predvolené programy nenachádza, klikneme na Ovládací panel.


V Ovládacom paneli klikneme na odkaz Predvolené programy. V novootvorenom okne Predvolené programy klikneme na odkaz Nastaviť predvolené programy.

V ľavom menu vyberieme program Firefox Portable a v pravej časti okna klikneme na odkaz Nastaviť tento program ako predvolený.

Zobrazí sa správa informujúca o tom, že Firefox Portable je odteraz predvoleným programom. Klikneme na OK. Zavrieme Ovládací panel krížikom v pravom hornom rohu dialógového okna. Ak si želáme Firefox Portable odstrániť zo zoznamu dostupných programov, ktoré možno nastavovať ako predvolené, otvoríme utilitu Register Firefox Portable with Default Programs znovu a klikneme na tlačidlo Unregister.

Pozn.: Cestu k cieľovému adresáru Firefox Portable nie je potrebné zadávať znovu.


Zobrazí sa správa, informujúca o tom, že Firefox Portable už nie je viac dostupný v zozname programov, ktoré možno nastavovať ako predvolené. Klikneme na OK.

 

Ak si želáte nastaviť akýkoľvek iný prehliadač ako predvolený, treba ho nastaviť spôsobom opísaným vyššie.  Z ľavého menu utility Predvolené programy vybrať želaný prehliadač a v pravej časti okna kliknúť na odkaz Nastaviť tento program ako predvolený.

V prípade že pristupujete k aplikácii Firefox Portable prostredníctvom svojho USB, alebo externého pevného disku a tieto zariadenia od počítača pravidelné odpájate, je potrebné utilitu Register Firefox Portable with Default Programs spúšťať znovu s cieľom dosiahnutia želaného efektu.

Zdroj: helpdeskgeek.com

Neprehliadnite: