Top 10 slovenských serverov za rok 2005 zarobilo 230 milionov

Tlačový servis  /  07. 03. 2006, 12:29

Servery prevádzkované členmi Asociácie internetových médií (AIM) publikovali v roku 2005 reklamu v hodnote 230 miliónov Sk. Táto suma zahŕňa príjmy internetových médií z predaja bannerovej reklamy, príjmy z ostatných foriem inzercie v internete a agentúrne provízie.

V porovnaní s vlaňajším prieskumom, ktorý bol realizovaný medzi vtedajšími deviatimi členmi AIM, narástol internetový reklamný trh v roku 2005 medziročne o 48 percent.

Rast internetového reklamného trhu komentuje predseda Správnej rady AIM Milan Csaplár: „Internet je najprogresívnejším masovokomunikačným médiom, ktoré sa stáva čoraz viac atraktívnejšie aj pre zadávateľov inzercie.“ Za hlavné faktory rastu reklamných investícií v slovenskom internete označil zvýšenie návštevnosti, lepšiu cielenosť reklamy na klienta a rýchlejšiu spätnú väzbu v porovnaní s ostatnými médiami.

AIM funguje od mája 2005 ako združenie internetových médií, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť informovanosť o internete a možnostiach jeho využitia ako reklamného média. Najvyšším orgánom AIM je Správna rada, ktorej novozvolenými členmi sú: Lukáš Alner, Martin Bugár, Milan Csaplár, Milan Dubec a Valér Kot. Predsedom Správnej rady sa stal Milan Csaplár a za podpredsedov boli zvolení Lukáš Alner a Milan Dubec. Funkčné obdobie Správnej rady, predsedu ako i podpredsedov začalo plynúť 1.marca 2006 a končí v decembri tohto roka.

AIM združuje dvanásť subjektov: Atlas.sk, Azet.sk, Centrum.sk, eTREND.sk, Markíza.sk, POINT Network, Pravda.sk, Profesia.sk, SME online, Sport.sk, Zive.sk a Zoznam.sk.

Zdroj: oficiálna tlačová správa AIM

Neprehliadnite: