Spoločnosť GTS Slovakia a Slovak Telecom podpísali zmluvu o prepojení sietí.

Tlačový servis  /  05. 10. 2005, 13:12

GTS Slovakia, člen skupiny GTS Central Europe, popredný alternatívny telekomunikačný operátor na Slovensku, podpísal v priebehu mesiaca september zmluvu o prepojení so spoločnosťou Slovak Telecom a zrealizoval prepojenia s oboma mobilnými operátormi.

Po úspešnej implementácii verejnej telefónnej ústredne, systému EWSD od spoločnosti Siemens, ktorá sa zrealizovala v priebehu prvej polovici roka, spoločnosť GTS Slovakia pristúpila k podpisu prepojovacej zmluvy s bývalým monopolným hlasovým operátorom a oboma mobilnými operátormi, s ktorými prepojenia aj úspešne zrealizovala. Ako jediná spoločnosť z pomedzi alternatívnych operátorov sa rozhodla investovať do technológie, ktorú využíva aj bývalý monopolný operátor. Použitím rovnakej technológie na oboch stranách prepojenia sa minimalizujú technické problémy s prepojením. Systémy EWSD od spoločnosti Siemens využívajú všetky krajiny skupiny GTS Central Europe.

Vzhľadom na stále veľmi nevýhodné podmienky prepojenia alternatívnych operátorov so spoločnosťou Slovak Telecom, ktoré sa tomuto bývalému monopolu podarilo dosiahnuť, sa spoločnosť rozhodla nevstúpiť na rezidenčný trh a svoje produkty bude naďalej orientovať pre firemnú klientelu. Služba voľba operátora sa začne poskytovať v priebehu druhej polovice mesiaca október.

Zdroj: tlačová správa

Neprehliadnite: