Advanced SMTP server - SMTP server u vás doma

Branislav Rac  /  05. 05. 2005, 00:00

Ak ste obchdný cestujúci s notebookom, alebo sa vám jednoducho nechce večne hľadať nastavenia smpt servera, riešením vášho problému je program Advanced SMTP server. A čo nám tento program ponúka, to sa dozviete z nasledujúceho článku.

Určite sa mnohým z vás stalo, že ste si zaregistrovali e-mail na jednom z mnohých free mail serverov. Pri nastavovaní Outlooku alebo akéhokoľvek e-mail klienta ste natrafili na problém. Poskytovateľ e-mailu akosi pozabudol, alebo z bezpečnostných dôvodov nezaviedol SMTP server. Tento problém rieši firma Softstack a ich program Advanced SMTP server.

Využitie programu

Program Advanced SMTP server slúži na simuláciu servera odchádzajúcej pošty. To znamená, že ak váš poskytovateľ z rozličných dôvodov neposkytuje server na odosielanie pošty, Advanced SMTP server vám ho plnohodnotne nahradí. Teraz si povieme, ako celý server nainštalovať a nastaviť, aby fungoval bezchybne.Download, inštalácia a nastavenie

Celý balíček nemá viac ako 1.2 MB, čo je skutočne veľmi málo. Download a inštalácia programu je veľmi jednoduchá a prebieha štandardným spôsobom -  po spustení programu uvidíte okno s dvoma počítadlami. Jedno počítadlo počíta odoslané správy a druhé počíta správy, ktoré neodišli. Ďalej je tu položka DNS server. Odporúčam túto položku nechať nastavenú v polohe Autodetect DNS server. Program si totiž sám zistí nastavenia vášho DNS servera.

Ďalšie veľmi dôležité nastavenie je nastavenie SMTP portu. Vo väčšine prípadov postačí, ak ponecháte nastavenie v polohe štandardný smtp port. Program totiž pracuje so štandardne používaným portom 25, ktorý by mal fungovať vo väčšine prípadov. Poslednou možnosťou v tomto okne je možnosť akceptovať pripojenie iba z tohto počítača. Znamená to, že tento smtp server budete môcť používať len vy a nik iný vo vašej LAN sieti.


´
Server sa dá podrobnejšie nakonfigurovať po kliknutí na tlačidlo Configure. Objaví sa okno s niekoľkými záložkami. A čo tieto záložky obsahujú? Prvá je záložka Outlook express. Keďže program si sám detekuje, aké účty máte zavedené v programe Outlook Express, netreba nič nejako špeciálne nastavovať. Postačí, ak zaškrtnete, ktorý účet má používať ako SMTP server tento program. Ďalšou záložkou je záložka Outlook. Je tu vlastne napísaný iba postup, ako rozchodiť SMTP server To ísté platí aj pre záložku Other e-mail programs. Poslednou záložkou je Test SMTP server port 25, kde si môžete otestovať, či je port voľný. Ak sa objaví hláška The Test Succeeded, je všetko v poriadku a server by mal bez problémov fungovať.

Takže server sme si nastavili, teraz však ešte musíme nastaviť Outlook Express, aby vedel tento server správne používať. Ľudia z firmy Softshack sa riadili heslom v jednoduchosti je krása. Takže celé nastavenie servera spočíva v tom, že v Outlook Expresse pri každom účte do položky smtp server vpíšete slovíčko localhost. Potom stačí už len poprosiť nejakého kamaráta o krátky test. Ak mu príde mail, ktorý ste mu poslali, je všetko nastavené správne a môžete program úspešne používať.

Program Advanced SMTP server je veľmi užitočný nástroj. Hodí sa hlavne pre cestujúcich obchodníkov s notebookom, ktorí nemajú čas neustále sa hrať s nastaveniami svojho klienta podľa krajiny, do ktorej práve pricestovali. Avšak využitie nájde určite aj doma. Sám ho úspešne používam. Jedinou nevýhodou programu je, že je šírený ako shareware, a tak vás pri štarte otravuje okno s registráciou. Ale v konečnom dôsledku ide o celkom vydarený nástroj.

Homepage www.softstack.com

Neprehliadnite: