Soitron ocenený spokojnými zákazníkmi

Tlačový servis  /  06. 11. 2007, 21:59

Spoločnosť SOITRON, a.s. už druhý krát získala ocenenie Cisco Channel Customer Satisfaction Excellence strednej a východnej Európy. Toto hodnotenie vyplynulo z výsledkov celosvetového prieskumu spokojnosti zákazníkov firmy Cisco Systems. Znamená to, že Soitron je zákazníkmi vnímaný veľmi pozitívne a sú s jeho službami mimoriadne spokojní.

Prieskum spokojnosti zákazníkov sa uskutočňuje 4x ročne zvlášť pre jednotlivé geografické oblasti. Výsledky prieskumu sú dostupné na on-line stránkach Cisco www.cisco.com/asasasas. „Informácia o tom, ako nás hodnotí zákazník je pre nás absolútne kritická. Je príjemné vidieť, že v oblasti sieťových služieb je hodnotenie takéto pozitívne, na druhej strane, je to však aj zaväzujúce,“ povedal Peter Horňák, technický riaditeľ spoločnosti.

Soitron spolupracuje s firmou Cisco už od roku 1995 a na Slovensku je Gold partnerom s najväčším počtom špecializácií a certifikovaných špecialistov. V minulom roku bol Soitron ocenený ako Gold Partner of the Year v kategórii Central & Eastern Europe (CEE) Regional Awards, a získal toto ocenenie spomedzi všetkých Cisco Gold partnerov zo strednej a východnej Európy.
Ocenenia, certifikácia a ďalšie overené vlastnosti spoločnosti SOITRON, a.s. dávajú zákazníkom záruku, že firma je plne kvalifikovaná dodávať a podporovať riešenia využívajúce technológie spoločnosti Cisco Systems.

Neprehliadnite: