Hospodárske výsledky spoločnosti IDS Scheer za rok 2007

Tlačový servis  /  05. 03. 2008, 16:25

V súlade s predbežnými výpočtami zvýšila spoločnosť IDS Scheer AG svoj obrat za rok 2007 oproti predchádzajúcemu roku o 11% na 393.6 mil. EUR (rok 2006: 354.3 mil. EUR). Obe biznis oblasti, Consulting (SAP) i Products ( ARIS produkty a ARIS Services ) významne zvýšili svoje výnosy.

Tržby z predaja licencií produktov ARIS, svetového lídra v oblasti softvérových riešení pre Business Process Management, vzrástli o 26% na 57.2 mil. EUR (rok 2006: 45.4 mil. EUR). Zisk pred započítaním úrokov, daní a amortizáciou (EBITA) za účtovný rok sa zvýšil o 22% na približne 39.6 mil. EUR (rok 2006: 32.6 mil. EUR). V súlade s tým stúpla úroveň ukazovateľa EBITA z 9.2% vo fiškálnom roku 2006 na 10.1% v roku 2007. Spoločnosť IDS Scheer tak dosiahla najvyšší obrat a najvyššiu úroveň ukazovateľa EBITA vo svojej histórii.

Prevádzkový cash flow bol 32.4 mil. EUR, čo znamená oproti predchádzajúcemu roku nárast o 51%. K 31. decembru 2007 mala spoločnosť IDS Scheer celosvetovo 2 992 zamestnancov. To je nárast o 6% v porovnaní s koncom fiškálneho roku 2006 (rok 2006: 2 823 zamestnancov).

Thomas Volk, CEO a prezident IDS Scheer AG o budúcej stratégii spoločnosti povedal: "Výhľad spoločnosti na aktuálny rok je založený na jej cieli "Improve Business Performance" pre našich zákazníkov. Tento cieľ znamená zameranie našej stratégie na zlepšenie obchodných ukazovateľov zákazníkov optimalizáciou súvisiacich biznis procesov. Na zaistenie implementácie tejto stratégie rastu pre budúcnosť budeme v roku 2008 selektívne investovať do marketingu a obchodu rovnako ako do spolupráce s partnermi."

IDS Scheer plánuje v roku 2008 aj významný rast počtu zákazníkov a zameranie na rozšírenie ARIS produktov. Táto stratégia bude podporená pokračujúcim vývojom špecifických odvetvových a produktových riešení.
 

Neprehliadnite: